Úřední deska

Aktuální úřední deska:

Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2024
Čís. jedn.
22.7.2024
23.9.2024

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise a oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů+ stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

42/2024
19.7.2024

Rozpočtové opatření č. 5.

41/2024
26.6.2024
12.7.2024

Zveřejnění záměru obce o pronájmu části budovy.

40/2024
24.6.2024
30.6.2025

Schválený závěrečný účet pro příspěvkové organizace zřízené obcí Hradec za rok 2023 - ZŠ a MŠ.

39/2024
24.6.2024
30.6.2025

Schválený závěrečný účet obce Hradec za rok 2023 v užším rozsahu.

38/2024
20.6.2024
27.6.2024

Pozvánka na 25. shromáždění zástupců členských obcí VSOD+ návrh závěrečného účtu za rok 2023.

37/2024
20.6.2024

Rozpočtové opatření č. 4.

36/2024
20.6.2024
8.7.2024

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

35/2024
17.6.2024
3.7.2024

Usnesení č.2/24 z veřejného jednání ZO konaného dne 5. 6. 2024.

34/2024
17.6.2024
23.7.2024

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 2 územního plánu Stod.

33/2024
10.6.2024
27.6.2024

Žádost o vyvěšení + Krajský úřad Plzeňského kraje - Opatření obecné povahy - Bobr evropský.

32/2024
6.6.2024
28.6.2024

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 27. 6. 2024.

31/2024
3.6.2024
4.6.2025

Smlouva o poskytnutí dotace - SK Hradec 1946.

30/2024
28.5.2024
6.6.2024

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 5.6.2024.

29/2024
22.5.2024
7.6.2024

Veřejná vyhláška - Usnesení - Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně).

28/2024
16.5.2024

Rozpočtové opatření č. 2+ rozpočtové opatření č. 3.

27/2024
13.5.2024
3.6.2024

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně).

26/2024
13.5.2024

1. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza v roce 2024+ schválený závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2023.

25/2024
9.5.2024
10.6.2024

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

24/2024
3.5.2024
25.5.2024

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 24. 5. 2024.

23/2024
2.5.2024
20.5.2024

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2023+závěrečný účet+účetní závěrka.

22/2024
30.4.2024
3.5.2024

Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů pro Plzeňský kraj.

21/2024
30.4.2024
31.5.2024

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024.

20/2024
25.4.2024
25.5.2025

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 - Obec Hradec + obec Lisov + obec Střelice + součtové porovnání Lisov-Střelice.

19/2024
24.4.2024
10.6.2024

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.

18/2024
15.4.2024
15.5.2024

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024.

17/2024
8.4.2024
30.4.2024

Návrh závěrečného účtu obce Hradec za rok 2023 + Výrok auditora ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec za rok 2023 + výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu + výkaz zisku a ztrát + rozvaha + příloha.

16/2024
8.4.2024

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec za rok 2023.

15/2024
8.4.2024
10.6.2027

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Hradec pro volby do Evropského Parlamentu, které se konají ve dnech 7. a 8. června 2024.

14/2024
27.3.2024
31.3.2027

Smlouva o úvěru u KB.

13/2024
27.3.2024
12.4.2024

Ministerstvo dopravy -Veřejná vyhláška - Územní řízení ve věci záměru Modernizace trati Plzeň- Domažlice - st. Hranice SRN -vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí+ rozhodnutí - Krajský úřad+ stanovisko - Český báňský úřad.

12/2024
18.3.2024

Rozpočtové opatření č. 1.

11/2024
12.3.2024
28.3.2024

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

10/2024
12.3.2024
28.3.2024

Usnesení č.1/24 z veřejného jednání ZO konaného dne 1. 3. 2024.

09/2024
28.2.2024
18.3.2024

Opatření obecné povahy o vydání Změny č.2 územního plánu Hradec a úplné znění územního plánu Hradec po vydání Změny č.2 ÚP+ grafická a textová část .

08/2024
27.2.2024
14.3.2024

Veřejná vyhláška - Usnesení - zastavení řízení - I/26 D5 - Stod .

07/2024
23.2.2024
11.3.2024

Žádost o vyvěšení + Krajský úřad Plzeňského kraje - Výzva - Návrh opatření obecné povahy - Bobr evropský.

06/2024
23.2.2024
11.3.2024

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023.

05/2024
23.2.2024
5.3.2024

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 1.3.2024.

04/2024
5.2.2024

Rozpočtové opatření č. 9+ Rozpočtové opatření č. 10.

03/2024
4.1.2024
22.1.2024

Usnesení č.6/23 z veřejného jednání ZO konaného dne 18. 12. 2023.

02/2024
2.1.2024
19.1.2024

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 18. 1. 2024.

01/2024

Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2023
Čís. jedn.
19.12.2023
31.12.2024

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hradec na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026.

71/2023
19.12.2023
31.12.2024

Schválený rozpočet obce Hradec na rok 2024 + schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026.

70/2023
19.12.2023
31.12.2024

3. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza v roce 2023+ schválený rozpočet MR pro rok 2024 + schválený střednědobý rozpočet MR pro rok 2025.

69/2023
14.12.2023
31.12.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2023.

68/2023
11.12.2023
31.12.2024

Rozpočet VSOD na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu svazku na období 2025 - 2027.

67/2023
11.12.2023
19.12.2023

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 18.12.2023.

66/2023
1.12.2023
18.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2025 - 2026.

65/2023
1.12.2023
18.12.2023

Návrh rozpočtu obce Hradec na rok 2024.

64/2023
1.12.2023
18.12.2023

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

63/2023
25.11.2023
15.12.2023

Výzva vyjádření k podanému odvolání "I/26 D5 – Stod"+ podané odvolání"+ doplnění odvolání+ informace o průběhu"+ oznámení"+ mapa nehodovost"+ ÚD Úherce".

62/2023
21.11.2023

Rozpočtové opatření č. 8.

61/2023
20.11.2023
6.12.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2024.

60/2023
6.11.2023
23.11.2023

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

59/2023
1.11.2023
17.11.2023

Usnesení č.5/23 z veřejného jednání ZO konaného dne 27. 10. 2023.

58/2023
25.10.2023
13.11.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2024.

57/2023
25.10.2023
16.11.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie+ popis lokality.

56/2023
19.10.2023
28.10.2023

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2023.

55/2023
17.10.2023

Rozpočtové opatření č. 7.

54/2023
11.10.2023

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

53/2023
9.10.2023

2. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza 2023 + vzor informace na úřední desce.

52/2023
4.10.2023
20.10.2023

Veřejná vyhláška - rozhodnutí územního řízení - přeložka silnice I/26 v úseku D5 – Stod +mapa.

51/2023
15.9.2023
3.10.2023

Usnesení č.4/23 z veřejného jednání ZO konaného dne 30. 8. 2023.

50/2023
15.9.2023

Rozpočtové opatření č. 6 .

49/2023
14.9.2023
3.10.2023

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje+vydání aktualizace.

48/2023
13.9.2023
2.10.2023

Veřejná vyhláška - úředního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN+mapy.

47/2023
23.8.2023
31.8.2023

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 30.8.2023.

46/2023
31.7.2023
17.8.2023

Veřejná vyhláška - seznámení účastníků řízení "silnice I/26 D5-Stod".

45/2023
31.7.2023
17.8.2023

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje+příloha .

44/2023
31.7.2023
17.8.2023

Veřejná vyhláška - výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - modernizace trati Plzeň-Domažlice.

43/2023
17.7.2023

Rozpočtové opatření č. 4 +rozpočtové opatření č. 5.

42/2023
7.7.2023
29.7.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Hradci dne 28.7.2023.

41/2023
16.6.2023

1. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza 2023+ vzor informace na úřední desce.

40/2023
12.6.2023
28.6.2023

Usnesení č.3/23 z veřejného jednání ZO konaného dne 26. 5. 2023.

39/2023
30.5.2023
30.6.2024

Veřejná vyhláška - oznámení o opravě zřejmých nesprávností v oznámení o zahájení územního řízení na stavbu „I/26 D5 – STOD“ + Kompletní, opravené oznámení zahájení územního řízení .

38/2023
30.5.2023
30.6.2024

Schválený závěrečný účet obce Hradec za rok 2022 v užším rozsahu+ Výrok auditora k závěrečnému účtu za rok 2022.

37/2023
24.5.2023
27.6.2023

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN.

36/2023
24.5.2023
8.6.2023

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hradenice SRN + žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby .

35/2023
18.5.2023
29.5.2023

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2023.

34/2023
18.5.2023
27.6.2023

Veřejná vyhláška - Změna č.2 územního plánu Hradec+ výkres základního členění + hlavní výkres + koordinační výkres + Změna č. 2 - ÚP Hradec - textová část.

33/2023
15.5.2023

Rozpočtové opatření č.3.

32/2023
15.5.2023
31.5.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení omezení k nakládání s povrchovými vodami.

31/2023
4.5.2023
22.5.2023

Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Hradec za rok 2021 - Příloha+ rozvaha+ výkaz zisku a ztrát.

30/2023
4.5.2023
22.5.2023

Návrh závěrečného účtu obce Hradec za rok 2022+ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu + rozvaha + výkaz zisku a ztrát + příloha + údaje o poskytnutých garancích + údaje o projektech partnerství + přehled úvěrů a zápůjček.

29/2023
4.5.2023
22.5.2023

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec za rok 2022.

28/2023
2.5.2023
19.5.2023

Usnesení č.2/23 z veřejného jednání ZO konaného dne 14. 4. 2023.

27/2023
2.5.2023

Rozpočtové opatření č.2.

26/2023
25.4.2023
25.5.2023

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 - Obec Hradec + obec Lisov + obec Střelice + součtové porovnání Lisov-Střelice.

25/2023
24.4.2023
26.5.2023

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023.

24/2023
19.4.2023
10.5.2023

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - stavba "I/26 D5 - STOD"+ příloha.

23/2023
19.4.2023
30.4.2026

Smlouva o poskytnutí dotace.

22/2023
6.4.2023
17.4.2023

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 14.4.2023.

21/2023
5.4.2023
22.4.2023

Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územnícho rozvoje Plzeňského kraje.

20/2023
30.3.2023
31.12.2023

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2022.

19/2023
30.3.2023

Rozpočtové opatření č.1.

18/2023
28.3.2023
13.4.2023

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

17/2023
23.3.2023

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radbuza + Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2022.

16/2023
20.3.2023
6.4.2023

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

15/2023
9.3.2023
27.3.2023

Veřejná vyhláška - Usnesení - ,,Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 3 stavba, úsek Stod(včetně).

14/2023
9.3.2023
27.3.2023

Veřejná vyhláška - výměna a instalování nových dopravních značek v Hradci.

13/2023
8.3.2023
24.3.2023

Usnesení č.1/23 z veřejného jednání ZO konaného dne 21. 2. 2023.

12/2023
24.2.2023
18.3.2023

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 17. 3. 2023.

11/2023
24.2.2023
13.3.2023

Výběrové řízení - finanční referent/referentka.

10/2023
13.2.2023
1.3.2023

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

9/2023
13.2.2023
22.3.2023

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 21.2.2023.

8/2023
13.2.2023
1.3.2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022.

7/2023
10.2.2023
3.3.2023

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 2. 3. 2023.

6/2023
2.1.2023

Rozpočtové opatření č.9 + Rozpočtové opatření č.10.

5/2023
23.1.2023
6.3.2023

Pozvánka na valnou hromadu honební společnosti - 4. března 2023 v "Myslivně" v Hradci.

4/2023
19.1.2023
21.2.2023

Veřejná vyhláška - výměna a instalování nových dopravních značek v Hradci.

3/2023
9.1.2023
26.1.2023

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

2/2023
9.1.2023
26.1.2023

Usnesení č.6/22 z veřejného jednání ZO konaného dne 19. 12. 2022.

1/2023

Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2022
Čís. jedn.
28.12.2022
13.1.2023

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

91/2022
28.12.2022
29.1.2023

Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta České Republiky.

90/2022
28.12.2022
31.12.2023

Schválený rozpočet obce Hradec na rok 2023 + střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2024 - 2025.

89/2022
21.12.2022
31.12.2023

Schválený rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2023, rozpočtový výhled MR na rok 2024 a 2025.

88/2022
21.12.2022
31.12.2023

Kalkulace ceny stočného na rok 2023 pro obce Hradec, Lisov, Střelice.

87/2022
21.12.2022
9.1.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2023.

86/2022
13.12.2022
29.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2023.

85/2022
12.12.2022
20.12.2022

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 19.12.2022.

84/2022
1.12.2022
18.12.2022

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hradec na rok 2023 + střednědobý návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025.

83/2022
1.12.2022
18.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2024 - 2025.

82/2022
1.12.2022
18.12.2022

Návrh rozpočtu obce Hradec na rok 2023.

81/2022
29.11.2022
29.1.2023

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky.

80/2022
29.11.2022
29.1.2023

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky.

79/2022
25.11.2022

Rozpočtové opatření č.8.

78/2022
21.11.2022
5.12.2022

Pozvánka na veř. projednání ,,Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 3 stavba, úsek Stod(mimo)- Domažlice(včetně).

77/2022
16.11.2022
5.12.2022

Závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí - Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN..

76/2022
16.11.2022

2. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza v roce 2022.

75/2022
14.11.2022
31.12.2022

Informace o zřízení datové schránky pro podnikající osoby nebo právnické osoby.

74/2022
9.11.2022
24.11.2022

Veřejná vyháška - opatření obecné povahy - uzavření mostu ve Stodě dne 16. 11. 2022.

73/2022
9.11.2022
21.12.2022

Veřejná vyháška - Změna č. 2 územního plánu Hradec + změna č. 2 územního plánu Hradec + přílohy.

72/2022
8.11.2022
24.11.2022

Usnesení č.5/22 z veřejného jednání ZO konaného dne 26. 10. 2022.

71/2022
7.11.2022
31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita.

70/2022
2.11.2022
3.11.2022

ČEZ - zrušení plánované odstávky elektřiny.

69/2022
25.10.2022
12.11.2022

Výzva k podání nabídek "Obec Hradec - veřejný vodovod, III. etapa" + zadávací dokumentace.

68/2022
21.10.2022
7.11.2022

Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje + Zpráva o uplatňování.

67/2022
18.10.2022

Rozpočtové opatření č.7.

66/2022
17.10.2022
27.10.2022

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

65/2022
17.10.2022
27.10.2022

Ustavující veřejné jednání zastupitelstva obce ve středu 26.10.2022.

64/2022
12.10.2022
3.11.2022

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 2. 11. 2022.

63/2022
5.10.2022
20.10.2022

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo.

62/2022
3.10.2022
19.10.2022

Veřejná vyhláška - omezení provozu - uzavření železničního přejezdu P610 Stod-Hradec.

61/2022
29.9.2022
9.10.2022

Opatření obecné povahy - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR.

60/2022
26.9.2022
9.10.2022

Výlukový jízdní řád od 4. 10. - 8. 10. 2022.

59/2022
26.9.2022

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hradec konané dne 23. - 24. 9. 2022.

58/2022
26.9.2022

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 23. - 24. 9. 2022.

57/2022
19.9.2022

Rozpočtové opatření č.6.

56/2022
12.9.2022
30.9.2022

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 29. 9. 2022.

55/2022
9.9.2022
10.10.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Střelice.

54/2022
7.9.2022
28.9.2022

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 27. 9 2022.

53/2022
29.8.2022
14.9.2022

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru "Obec Hradec - veřejný vodovod, II. etapa".

52/2022
29.8.2022
20.9.2022

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny.

51/2022
26.8.2022
12.9.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2022.

50/2022
25.8.2022
2.10.2022

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu ČR.

49/2022
22.8.2022
18.9.2022

Usnesení č.4/22 z veřejného jednání ZO konaného dne 3. 8. 2022.

48/2022
8.8.2022
24.9.2022

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

47/2022
27.7.2022
4.8.2022

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 3.8.2022.

46/2022
27.7.2022
12.8.2022

Oznámení - zahájení územního řízení "Veřejné osvětlení - Obec Hradec".

45/2022
20.7.2022
5.8.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území + mapa Hradec - Stod.

44/2022
19.7.2022

Rozpočtové opatření č.5.

43/2022
12.7.2022
28.7.2022

OZNÁMENÍ - zahájení společného řízení „Obec Hradec – veřejný vodovod, II. etapa“.

42/2022
1.7.2022
23.9.2022

Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2022 .

41/2022
27.6.2022
28.7.2022

Posuzování vlivů na životní prostředí - Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN.

40/2022
24.6.2022
12.7.2022

Rozhodnutí o umístění stavby "Hradec, PJ, č. p . 144 - NN".

39/2022
23.6.2022
14.7.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.7.2022 v Hradci.

38/2022
13.6.2022
1.7.2022

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

37/2022
13.6.2022

Rozpočtové opatření č.4.

36/2022
6.6.2022
24.6.2022

Usnesení č.3/22 z veřejného jednání ZO konaného dne 18. 5. 2022.

35/2022
27.5.2022
18.6.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.6.2022 v Hradci.

34/2022
25.5.2022
10.6.2022

Poskytnutí informací ohledně pronajatých pozemků.

33/2022
19.5.2022
30.6.2023

Schválený závěrečný účet obce Hradec za rok 2021.

32/2022
16.5.2022

Rozpočtové opatření č.1 + rozpočtové opatření č.2 + rozpočtové opatření č.3.

31/2022
12.5.2022
20.7.2022

Informace pověřeného obecního úřadu Stod pro volby do zastupitelstev obcí.

30/2022
12.5.2022
20.7.2022

Počty podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty pro volby do zastupitelstev obcí.

29/2022
10.5.2022
19.5.2022

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 18.5.2022.

28/2022
9.5.2022
24.5.2022

Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Hradec za rok 2021 - Příloha + rozvaha + výkaz zisku a ztrát.

27/2022
5.5.2022
24.5.2022

Návrh opatření obecného povahy o změně území záplavového území vodního toku Radbuzy a výzva k podání připomínek.

26/2022
26.4.2022
27.5.2022

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022.

25/2022
13.4.2022
15.5.2022

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - Hradec 2021 + porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - Hradec 1.pololetí 2021 + porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - Hradec 2.pololetí + porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - Lisov 2021.

24/2022
13.4.2022
29.4.2022

Návrh závěrečného účtu obce Hradec za rok 2021+ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu + rozvaha + výkaz zisku a ztrát + příloha + údaje o poskytnutých garancích + údaje o projektech partnerství + přehled úvěrů a zápůjček.

23/2022
13.4.2022
29.4.2022

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec za rok 2021.

22/2022
12.4.2022
28.4.2022

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

21/2022
12.4.2022
28.4.2022

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

20/2022
11.4.2022
28.4.2022

Usnesení č.2/22 z veřejného jednání ZO konaného dne 23. 3. 2022.

19/2022
4.4.2022
20.4.2022

Oznámení - zahájení územního řízení - výměna vzdušného vedení NN na zemní kabelové vedení v Hradci.

18/2022
28.3.2022
30.6.2022

Schválený závěrečný účet obce Hradec za rok 2020.

17/2022
22.3.2022
16.8.2022

Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků na nichž se nachází vedení 400kV.

16/2022
17.3.2022
5.4.2022

Závěr zjišťovacího řízení - Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN.

15/2022
17.3.2022
22.4.2022

Usnesení o nařízení elektronické dražby - parcela v katastru obce Hradec.

14/2022
17.3.2022
1.4.2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021.

13/2022
15.3.2022
24.3.2022

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2022.

12/2022
9.3.2022
24.3.2022

Usnesení č.1/22 z veřejného jednání ZO konaného dne 24. 1. 2022.

11/2022
11.2.2022
5.3.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.3.2022 v Hradci.

10/2022
9.2.2022
28.3.2022

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.1 územního plánu Stod.

09/2022
1.2.2022

Rozpočtové opatření č.10.

08/2022
1.2.2022
23.2.2022

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - národní plán + povodí Labe+ povodí Odry+ povodí Dunaje.

07/2022
19.1.2022
23.2.2022

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3.stavba, úsek Stod - Domažlice.

06/2022
17.1.2022
25.1.2022

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 21.1.2022.

05/2022
17.1.2022
3.2.2022

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

04/2022
6.1.2022
22.1.2022

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

03/2022
6.1.2022
24.1.2022

Usnesení č.6/21 z veřejného jednání ZO konaného dne 20. 12. 2021.

02/2022
4.1.2022
22.1.2022

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

01/2022

Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2021
Čís. jedn.
29.12.2021
30.1.2022

2. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza.

64/2021
29.12.2021
30.12.2021

Schválený rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2022 + střednědobý rozpočet Mikroregionu Radbuza 2023 - 2024.

63/2021
23.12.2021
31.12.2022

Schválený rozpočet obce Hradec na rok 2022 + střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2023 - 2024 + schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hradec na rok 2022.

62/2021
21.12.2021
10.1.2022

Cena stočného na rok 2022 - Hradec+ Cena stočného na rok 2022 - Lisov+ Cena stočného na rok 2022 - Střelice.

61/2021
9.12.2021
31.1.2023

Rozpočtové opatření č.8 + Rozpočtové opatření č.9

60/2021
9.12.2021
21.12.2021

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2021.

59/2021
8.12.2021
27.12.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2022.

58/2021
8.12.2021
27.12.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2022.

57/2021
8.12.2021
27.12.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2022.

56/2021
3.12.2021
20.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2023 - 2024.

55/2021
3.12.2021
20.12.2021

Návrh rozpočtu obce Hradec na rok 2022.

54/2021
1.12.2021
18.12.2021

Usnesení č.5/21 z veřejného jednání ZO konaného dne 22. 11. 2021..

53/2021
29.11.2021
15.12.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2022.

52/2021
25.11.2021

Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

51/2021
25.11.2021

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí.

50/2021
15.11.2021
23.11.2021

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2021.

49/2021
2.11.2021
18.11.2021

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

48/2021
20.10.2021

Rozpočtové opatření č.7.

47/2021
15.10.2021
16.11.2021

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

46/2021
11.10.2021
27.10.2021

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.3 Zásad územnícho rozvoje Plzeňského kraje.

45/2021
11.10.2021
19.11.2021

Usnesení - soudní exekuce - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.

44/2021
30.9.2021
31.10.2021

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

43/2021
29.9.2021
15.10.2021

Řád veřejného pohřebiště obce Hradec.

42/2021
23.9.2021
10.10.2021

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

41/2021
23.9.2021
11.10.2021

Usnesení č.4/21 z veřejného jednání ZO konaného dne 6. 9. 2021.

40/2021
15.9.2021

Rozpočtové opatření č.6.

39/2021
30.8.2021
17.9.2021

Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy - lesní zákon - kůrovcová kalamita

38/2021
30.8.2021
17.9.2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny.

37/2021
27.8.2021
7.9.2021

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 6.9.2021.

36/2021
19.8.2021
10.9.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

35/2021
4.8.2021
23.8.2021

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

34/2021
14.7.2021

Nařízení města Stod o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

33/2021
14.7.2021

Rozpočtové opatření č.5.

32/2021
14.7.2021
30.7.2021

Informace o počtu a sídlech volebních oksků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

31/2021
14.7.2021
30.7.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

30/2021
2.7.2021
19.7.2021

Usnesení č.3/21 z veřejného jednání ZO konaného dne 21. 6. 2021.

29/2021
2.7.2021
19.7.2021

Usnesení č.2/21 z veřejného jednání ZO konaného dne 21. 6. 2021.

28/2021
23.6.2021
9.7.2021

Obec Hradec - Obecně závazná vyhláška obce č.1/2020 o místním poplatku z pobytu .

27/2021
22.6.2021
30.6.2021

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 30.6.2021.

26/2021
16.6.2021
2.7.2021

Závěrečný účet mikroregionu Radbuza za rok 2020.

25/2021
16.6.2021

Rozpočtové opatření č.4.

24/2021
11.6.2021
22.6.2021

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 21.6.2021.

23/2021
2.6.2021
18.6.2021

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje).

22/2021
1.6.2021
17.6.2021

Závěrečný účet - Základní škola a Mateřská škola Hradec + rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha.

21/2021
1.6.2021
17.6.2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 + výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu + rozvaha + výkaz zisku a ztrát + příloha + údaje o poskytnutých garancích + údaje o projektech partnerství.

20/2021
1.6.2021
17.6.2021

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Hradec za rok 2020.

19/2021
17.5.2021

Rozpočtové opatření č.3.

18/2021
13.5.2021

1. rozpočtová změna Mikroregionu Radbuza pro rok 2021.

17/2021
11.5.2021
27.5.2021

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

16/2021
28.4.2021
20.5.2021

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - Hradec + Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - Lisov.

15/2021
23.4.2021
27.5.2021

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021.

14/2021
20.4.2021
7.5.2021

Usnesení č.1/21 z veřejného jednání ZO konaného dne 8. 4. 2021.

13/2021
8.4.2021

Rozpočtové opatření č.2.

12/2021
8.4.2021
12.5.2021

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České Republice.

11/2021
8.4.2021
8.5.2021

Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací v Hradci

10/2021
29.3.2021
9.4.2021

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 8.4.2021

+ informace o změně místa konání.

09/2021
8.3.2021

Rozpočtové opatření č.1.

08/2021
4.3.2021
20.3.2021

Rozhodnutí - schválení stavebního záměru "Vodovodní přivaděč Holýšov".

07/2021
19.2.2021
21.3.2021

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v rcce 2021.

06/2021
8.2.2021
24.2.2021

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2020.

05/2021
26.1.2021
12.2.2021

Oznámení o zahájení společného řízení - Vodovodní přivaděč Holýšov.

04/2021
22.1.2021
22.2.2021

Prodloužení nouzového stavu - usnesení vlády ČR ze dne 22.1.2021 + usnesení vlády o změně krizovch opatření + maloobchodní prodej .

03/2021
8.1.2021
24.1.2021

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemk.

02/2021
8.1.2021
24.1.2021

Usnesení č.5/20 z veřejného jednání ZO konaného dne 16. 12. 2020.

01/2021

Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2020
Čís. jedn.
30.12.2020

Rozpočtové opatření č. 10.+ Rozpočtové opatření č. 11.

99/2020
28.12.2020
15.1.2021

Prodloužení nouzového stavu, krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.12.2020 + prodloužení opatření + zákaz volného pohybu mezi 21:00 - 4:59 + zákaz maloobchodního prodeje, služeb , ...+ omezený provoz škol + školy pro děti zaměstnanců + omezen provoz úřadů + ochranné opratření pro lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska .

98/2020
22.12.2020
8.1.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2021.

97/2020
22.12.2020
31.12.2021

Schválený rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2021

+ schválené střednědobé rozpočty Mikroregionu Radbuza 2022 - 2023.

96/2020
22.12.2020
31.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2022 - 2023.

95/2020
22.12.2020
31.12.2021

Výpočet ceny pro stočné pro obec Lisov na rok 2021

94/2020
22.12.2020
31.12.2021

Výpočet ceny pro stočné pro kalendářní rok 2021 + popis výpočtu.

93/2020
22.12.2020
31.12.2021

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hradec na rok 2021.

92/2020
22.12.2020
31.12.2021

Schválený rozpočet obce Hradec na rok 2021.

91/2020
14.12.2020
31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2021.

90/2020
14.12.2020
31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2021.

89/2020
7.12.2020
17.12.2020

Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu+ usnesení o změně krizových opatření.

88/2020
7.12.2020
17.12.2020

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2020.

87/2020
30.11.2020
15.12.2020

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hradec na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023.

86/2020
30.11.2020
15.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2022 - 2023.

85/2020
30.11.2020
15.12.2020

Návrh rozpočtu obce Hradec na rok 2020.

84/2020
23.11.2020
14.12.2020

Prodloužení nouzového stavu, krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.11.2020 + prodloužení stávajících opatření + testování sociální služby stacionáře + antigenní testování zaměstnanců+ nošení ochranných prostředků + antigenní testování klienti + seznam zemí s nízkým rizikem + omezení maloobchodu + omezení škol + omezení škol + omezení škol + volného pohybu + orány veřejné moci .

83/2020
16.11.2020

Rozpočtové opatření č.9.

82/2020
11.11.2020

3. rozpočtová změna Mikroregionu Radbuza v roce 2020.

81/2020
2.11.2020

Rozpočtové opatření č.8.

80/2020
2.11.2020
3.11.2023

Smlouva o poskytnutí dotace.

79/2020
2.11.2020
31.12.2020

Rozhodnutí hejtmana ze dne 2.11.2020 - o určených školách a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.

78/2020
29.10.2020
16.11.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2020.

77/2020
21.10.2020
30.11.2020

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1078+ č. 1079 + č. 1080 .

76/2020
13.10.2020
4.11.2020

Mimořádné opatření MZČR - nošení roušek v autě a ve venkovních prostorách + Mimořádné opatření pro poskytovatele zdravotních služeb a domovů pro seniory.

75/2020
13.10.2020
4.11.2020

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1021 + č. 1022 + č. 1023 + č. 1026 + č. 1027 + č. 1028 + č. 1029 + č. 1033 + mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest .

74/2020
2.10.2020
18.10.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 398-402.

73/2020
2.10.2020
18.10.2020

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 994 + č. 995 + č. 996 + č. 997 + č. 998 .

72/2020
2.10.2020
18.10.2020

Nařízení krajské hygienické stanice Plzeňského kraje - mimořádné opatření proti epidemii.

71/2020
18.9.2020
5.10.2020

Mimořádné opatření - izolace a karanténa od 25.9.2020 do odvolání.

70/2020
18.9.2020
5.10.2020

Usnesení č.4/20 z veřejného jednání ZO konaného dne 9. 9. 2020.

69/2020
17.9.2020

Rozpočtové opatření č.6+ Rozpočtové opatření č.7.

68/2020
17.9.2020
5.10.2020

Mimořádné opatření omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání.

67/2020
17.9.2020
16.11.2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

66/2020
16.9.2020
2.10.2020

Metodick pokyn hlavní hygieničky České Republiky.

65/2020
1.9.2020

Rozpočtové opatření č.5.

64/2020
1.9.2020
10.9.2020

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 9.9.2020.

63/2020
20.8.2020
15.9.2020

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

62/2020
17.8.2020
30.9.2020

Informace o počtu a sídlech volebních oksků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje.

61/2020
3.8.2020
18.8.2020

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Radbuzy+příloha-mapy

60/2020
29.7.2020
2.9.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje.

59/2020
29.7.2020
31.8.2020

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o opatření odchylných v lesním zákoně.+příloha.

58/2020
8.7.2020
24.7.2020

Usnesení č.3/20 z veřejného jednání ZO konaného dne 24. 6. 2020.

57/2020
8.7.2020

2. rozpočtová změna Mikroregionu Radbuza v roce 2020.

56/2020
15.6.2020

Rozpočtové opatření č.3+ Rozpočtové opatření č.4.

55/2020
15.6.2020
25.6.2020

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 24.6.2020.

54/2020
22.5.2020
7.6.2020

Usnesení č.2/20 z veřejného jednání ZO konaného dne 29. 4. 2020.

53/2020
22.5.2020
7.6.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu.

52/2020
25.5.2020
10.6.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Hradec za rok 2019 + výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu + rozvaha+ výkaz zisku a ztrát+příloha

51/2020
25.5.2020
10.6.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019.

50/2020
20.5.2020
8.6.2020

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku + příloha 1 + příloha 2+ příloha 3

49/2020
18.5.2020
11.6.2020

Zveřejnění záměru obce o prodeji hasičského auta Avia.

48/2020
15.5.2020
15.6.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 243-246.

47/2020
12.5.2020
12.6.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 236.

46/2020
11.6.2020
11.6.2020

Sbírka zákonů č. 228 - 231 o změně v sociálním zabezpečení, zdravotním pojištění + sbírka zákonů č. 232 - 233 o vzdělávání + sbírka zákonů č. 234 o kompenzačním bonusu.

45/2020
5.5.2020
5.6.2020

Opatření obecné povahy o změně v dočasném zvovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR.

44/2020
4.5.2020
4.6.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 223-224.

43/2020
4.5.2020
4.6.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 218-222.

42/2020
28.4.2020

Rozpočtové opatření č.1+ Rozpočtové opatření č.2.

41/2020
28.4.2020
28.5.2020

Sbírka zákonů č. 205 - 206 o ochraně zdraví + sbírka zákonů č. 207 - 210 finanční dopady koronaviru + sbírka zákonů č. 211 o hodnocení žáků ve druhé pololetí.

40/2020
27.4.2020
27.5.2020

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020.

39/2020
27.4.2020
27.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 202-204.

38/2020
24.4.2020
25.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 193-198.

37/2020
24.4.2020
25.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 185-192.

36/2020
21.4.2020
30.5.2020

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 29.4.2020.

35/2020
20.4.2020
20.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 177.+ Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 178-179.

34/2020
15.4.2020
15.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 172-174.

33/2020
14.4.2020
14.5.2020

Mimořádné opatření k zajištění provozu všech orgánů veřejné moci a správních orgánů.

32/2020
14.4.2020
14.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 159-161.

31/2020
14.4.2020
14.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 156-158.

30/2020
14.4.2020
14.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 154-155.

29/2020
7.4.2020
7.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 150-153.

28/2020
6.4.2020
7.5.2020

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o opatření odchylných v lesním zákoně.

27/2020
2.4.2020
25.4.2020

Opatření obecné povahy o dočasném zvovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR.

26/2020
2.4.2020
2.5.2020

Usnesení vlády ČR - o zákazu distribuce léčiv a výše průměrné hrubé roční mzdy za rok 2019 - sbírka zákonů č. 146-147.

25/2020
2.4.2020
2.5.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 144-145.

24/2020
31.3.2020
30.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 143.

23/2020
31.3.2020
30.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 140-142.

22/2020
27.3.2020
27.4.2020

Usnesení vlády ČR - úpravy v sociálním zabezpeční, o pojistném ve veřejné pojišťovně, pravdila ve vzdělání v roce 2020, úpravy v evidenci tržeb - sbírka zákonů č. 133-137.

21/2020
27.3.2020
27.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 130-132.

20/2020
26.3.2020
26.4.2020

Usnesení vlády ČR - o změně státního rozpočtu - sbírka zákonů č. 129.

19/2020
24.3.2020
24.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 122-128.

18/2020
23.3.2020
23.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přechodu na DVB-T2 a použití nebezpečnch látek v el. zařízení - sbírka zákonů č. 120-121.

17/2020
20.3.2020
20.4.2020

Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti v obchodě pro mladší 65 let v době 7:00 až 9:00 hod.

16/2020
20.3.2020
20.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů č. 109-112.

15/2020
16.3.2020
31.3.2020

Usnesení č.1/20 z veřejného jednání ZO konaného dne 1. 3. 2020.

14/2020
16.3.2020
16.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření - usnesení č. 75-81+ usnesení č. 82+ usnesení č. 83+ usnesení č. 84-90+ opatření obecné povahy+příloha OOP.

13/2020
16.3.2020
31.3.2020

Výzva Stodské nemocnice.

12/2020
16.3.2020
25.3.2020

Regulační opatření ve veřejné dopravě.

11/2020
13.3.2020
25.4.2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření.

10/2020
13.3.2020
25.4.2020

Usnesení vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu.

09/2020
11.3.2020

Mimořádné opatření - koronavir.

08/2020
1.3.2020
17.3.2020

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019.

07/2020
26.2.2020

Postup - hrozí-li nákaza koronavirem.

06/2020
22.2.2020
2.3.2020

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 1.3.2020.

05/2020
24.1.2020

Rozpočtové opatření č.11.

04/2020
15.1.2020
15.3.2020

Stočné na rok 2020.

03/2020
2.1.2020
20.1.2020

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

02/2020
2.1.2020
20.1.2020

Usnesení č.5/19 z veřejného jednání ZO konaného dne 16. 12. 2019.

01/2020

obrázek

Archiv úřední desky:

Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2019
Čís. jedn.
31.12.2019

Rozpočtové opatření č.11.

71/2019
23.12.2019
8.1.2020

Schválený rozpočet obce Hradec na rok 2020+ střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2021 - 2022.

70/2019
23.12.2019
8.1.2020

Schválený rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2020+ schválené střednědobé rozpočty Mikroregionu Radbuza 2021 - 2022.

69/2019
19.12.2019
3.1.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2020.

68/2019
19.12.2019

Rozpočtové opatření č.10.

67/2019
16.12.2019
1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + přílohy.

66/2019
16.12.2019
1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.

65/2019
16.12.2019
1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

64/2019
16.12.2019
1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 1/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky 4/2015.

63/2019
10.12.2019
31.12.2022

Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy - lesní zákon - kůrovcová kalamita+ příloha 1.

62/2019
9.12.2019
17.12.2019

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2019.

61/2019
3.12.2019
19.12.2019

Rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2020.+ střednědobý rozpočet Mikroregionu Radbuza 2021 - 2022.

60/2019
3.12.2019
19.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2020.

59/2019
3.12.2019
19.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2020.

58/2019
29.11.2019

Rozpočtové opatření č.9.

57/2019
29.11.2019
16.12.2019

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hradec na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022.

56/2019
29.11.2019
16.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2021 - 2022.

55/2019
29.11.2019
16.12.2019

Návrh rozpočtu obce Hradec na rok 2020.

54/2019
24.10.2019
11.11.2019

Usnesení č.4/19 z veřejného jednání ZO konaného dne 7. 10. 2019.

53/2019
7.10.2019

Rozpočtové opatření č.8.

52/2019
7.10.2019

2. rozpočtová změna Mikroregionu Radbuza v roce 2019.

51/2019
25.9.2019

Rozpočtové opatření č.5 + Rozpočtové opatření č.6 + Rozpočtové opatření č.7.

50/2019
26.9.2019
8.10.2019

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 7.10.2019.

49/2019
19.9.2019
20.12.2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

48/2019
16.9.2019
2.10.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji plastové jímky k shromažďování splaškových vod.

47/2019
4.9.2019
7.10.2019

Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy - lesní zákon.

46/2019
27.8.2019
12.9.2019

Žádost o poskytnutí informace - odpověď.

45/2019
26.8.2019
11.9.2019

Zveřejnění informace o dokumentaci "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN".

44/2019
19.8.2019
4.9.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu - uzavírka v obci Lisov+ příloha.

43/2019
10.7.2019
29.7.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

42/2019
8.7.2019
25.7.2019

Usnesení č.3/19 z veřejného jednání ZO konaného dne 26. 6. 2019.

41/2019
24.6.2019

Rozpočtové opatření č.4.

40/2019
18.6.2019
27.6.2019

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 26.6.2019.

39/2019
4.6.2019
18.6.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu - uzavírka v obci Lisov+ příloha.

38/2019
4.6.2019
18.6.2019

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

37/2019
27.5.2019
13.6.2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu.

36/2019
15.5.2019

1. rozpočtová změna Mikroregionu Radbuza v roce 2019.

35/2019
14.5.2019
30.6.2019

Ochrana lesa proti kůrovci.

34/2019
13.5.2019

Rozpočtové opatření č.3.

33/2019
10.5.2019
26.5.2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

32/2019
10.5.2019
26.5.2019

Informaci o ploše pro vylepení volebních plakátů.

31/2019
10.5.2019
27.5.2019

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec za rok 2018.

30/2019
10.5.2019
27.5.2019

Návrh závěrečného účtu obce Hradec za rok 2018+ garance+ partneři+ příloha+ rozvaha+ výkaz zisku a ztrát+ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

29/2019
10.5.2019
27.5.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

28/2019
10.5.2019
27.5.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

27/2019
10.5.2019
27.5.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

26/2019
17.4.2019
29.5.2019

Konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Hradec.

25/2019
17.4.2019
3.5.2019

Usnesení č.2/19 z veřejného jednání ZO konaného dne 9. 4. 2019.

24/2019
15.4.2019
26.5.2019

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do Evropsakého parlamentu.

23/2019
15.4.2019
1.5.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu Střelice - úprava křižovatky I/26 + situační mapa.

22/2019
12.4.2019
29.4.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu v Obci Hradec + situační mapa.

21/2019
9.4.2019

Rozpočtové opatření č.1 + Rozpočtové opatření č.2.

20/2019
9.4.2019
24.4.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

19/2019
3.4.2019
31.12.2019

Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy - lesní zákon.

18/2019
1.4.2019
10.4.2019

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 9.4.2019. .

17/2019
23.3.2019
8.4.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

16/2019
22.3.2019
25.5.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.

15/2019
22.3.2019
07.4.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

14/2019
13.3.2019
28.3.2019

Rozhodnutí k nakládání s podzemními vodami Střelice.

13/2019
11.3.2019
27.3.2019

Usnesení č.1/19 z veřejného jednání ZO konaného dne 27. 2. 2019.

12/2019
18.2.2019
28.2.2019

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 27.2.2019.

11/2019
11.2.2019
27.2.2019

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

10/2019
08.2.2019
24.2.2019

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2018.

09/2019
07.2.2019
22.2.2019

OZNÁMENÍ o zahájení řízení - Odkanalizování obce Střelice - I.etapa.

08/2019
07.2.2019
22.2.2019

ROZHODNUTÍ - závěr zjišťovacího řízení (I/26 D5 – Stod) + Příloha 1+Příloha 2 (vyjádření KHS)+Příloha 3 (vyjádření ČIŽP)

07/2019
24.1.2019

3. rozpočtová změna Mikroregionu Radbuza v roce 2018.

06/2019
11.1.2019
29.1.2019

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

05/2019
4.1.2019
31.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2019.

04/2019
2.1.2019
31.12.2019

Stočné na rok 2019.

03/2019
2.1.2019
31.12.2019

Schválený výhled rozpočtu obce Hradec na rok 2020-2021.

02/2019
2.1.2019
31.12.2019

Schválený rozpočet obce Hradec na rok 2019.

01/2019

Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2018
Čís. jedn.
28.12.2018

Rozpočtové opatření č.13.

80/2018
28.12.2018
31.12.2019

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hradec na rok 2019.

79/2018
28.12.2018
31.12.2019

Schválený rozpočet obce Hradec na rok 2019.

78/2018
22.12.2018
7.1.2019

Usnesení č.8/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 19. 12. 2018.

77/2018
22.12.2018
7.1.2019

Rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2019 + střednědobý rozpočet Mikroregionu Radbuza 2020 - 2021.

76/2018
19.12.2018
5.1.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2019.

75/2018
19.12.2018

Rozpočtové opatření č.12.

74/2018
10.12.2018
20.12.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 19.12.2018.

73/2018
03.12.2018

Rozpočtové opatření č.10.

72/2018
03.12.2018

Rozpočtové opatření č.9. + Rozpočtové opatření č.11.

71/2018
03.12.2018
18.12.2018

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

70/2018
03.12.2018
18.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradec 2020 - 2021.

69/2018
03.12.2018
18.12.2018

Návrh rozpočtu obce Hradec na rok 2019.

68/2018
29.11.2018
14.12.2018

Návrh střednědobých rozpočtů Mikroregionu Radbuza 2020 - 2021.

67/2018
29.11.2018
14.12.2018

Návrh rozpočtu Mikroregionu Radbuza na rok 2019 + poznámka k návrhu rozpočtu.

66/2018
29.11.2018
14.12.2018

Pozvánka na shromáždění zástupců měst a obcí Mikroregionu Radbuza.

65/2018
28.11.2018
14.12.2018

Zahájení zjišťovacího řízení "I/26 D5-Stod".

64/2018
28.11.2018
30.04.2019

Poškození smrkových lesních porostů kůrovcem.

63/2018
22.11.2018
08.12.2018

Usnesení č.7/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 14. 11. 2018.

62/2018
05.11.2018
21.11.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 14.11.2018.

61/2018
05.11.2018
21.11.2018

MŽP - modernizace trati Plzeň - Domažlice.

60/2018
05.11.2018
21.11.2018

Usnesení č.6/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 31. 10. 2018.

59/2018
01.11.2018
19.11.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu+ situace dopravního značení.

58/2018
22.10.2018
31.05.2019

Oznámení - stavba přpojení nového odběrného místa.

57/2018
22.10.2018
31.10.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 30.10.2018.

56/2018
18.10.2018
05.11.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2019.

55/2018
15.10.2018
31.10.2018

Usnesení č.5/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 3. 10. 2018.

54/2018
15.10.2018
31.10.2018

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

53/2018
15.10.2018

2. rozpočtová změna MR pro rok 2018.

52/2018
06.10.2018
21.10.2018

Výsledky komunálních voleb v obci Hradec.

51/2018
25.09.2018

Rozpočtové opatření č.8.

50/2018
24.09.2018
04.10.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 03.10.2018.

49/2018
19.09.2018
07.10.2018

Oznámení o době a místě konání komunálních voleb do zastupitelstva obce Hradec.

48/2018
14.09.2018
02.10.2018

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

47/2018
10.09.2018
15.11.2018

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

46/2018
04.09.2018
20.09.2018

Usnesení č.4/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 27. 8. 2018..

45/2018
03.09.2018
11.10.2018

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

44/2018
25.08.2018
06.10.2018

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise.

43/2018
17.08.2018
06.10.2018

Oznámení o stanovení počtu členů volební komise.

42/2018
17.08.2018
27.08.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 27.8.2018.

41/2018
08.08.2018
25.08.2018

Usnesení č.3/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 1. 8. 2018.

40/2018
08.08.2018
do odvolání

Výstraha ČHMÚ na NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ pro Plzeňský kraj.

39/2018
03.08.2018
do odvolání

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod.

38/2018
23.07.2018

Rozpočtové opatření č.7.

37/2018
23.07.2018
02.08.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 1.8.2018.

36/2018
10.07.2018
06.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018 – stanovení počtu členů zastupitelstva obce+ Informace o počtu a sídle volebních okrsků.

35/2018
10.07.2018
25.07.2018

Odstávka ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

34/2018
27.06.2018
31.07.2018

Počty podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty.

33/2018
26.06.2018

Rozpočtové opatření č.6.

32/2018
18.06.2018
25.06.2018

Oznámení o vymezení nočního klidu dne 24.6.2018.

31/2018
11.06.2018
28.06.2018

Zveřejnění záměru obce o prodeji stavebních pozemků+ geometrický plán.

30/2018
11.06.2018
28.06.2018

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

29/2018
31.05.2018
18.05.2018

Usnesení č.2/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 23. 5. 2018.

28/2018
28.05.2018

Rozpočtové opatření č.5.

27/2018
11.05.2018

Rozpočtové opatření č.4.

26/2018
11.05.2018
24.05.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 23.5.2018.

25/2018
07.05.2018
23.05.2018

Závěrečný účet obce Hradec za rok 2017+ výkaz zisku a ztrát+ rozvaha+ příloha účetní závěrky+ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

24/2018
07.05.2018
23.05.2018

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec za rok 2017.

23/2018
27.04.2018
14.05.2018

Závěrečný účet MIKROREGIONU RADBUZA za rok 2017+ 1. rozpočtová změna MR pro rok 2018.

22/2018
26.04.2018
29.05.2018

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018.

21/2018
17.04.2018
03.05.2018

Rozhodnutí - prodloužení termínu dokončení stavby - obytná zóna za MŠ

20/2018
12.04.2018

Rozpočtové opatření č.3.

19/2018
10.04.2018
26.04.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření+ závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2017.

18/2018
28.03.2018
21.04.2018

Oznámení o provedení pravidelného očkování psů 21.4. 2018.

17/2018
23.03.2018
07.05.2018

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

16/2018
15.03.2018
02.04.2018

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

15/2018
01.03.2018

Rozpočtové opatření č.2.

14/2018
01.03.2018

Rozpočtové opatření č.1.

13/2018
01.03.2018
17.03.2018

Usnesení č.1/18 z veřejného jednání ZO konaného dne 19. 2. 2018.

12/2018
27.02.2018
16.03.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu v Hradci.

11/2018
27.02.2018
16.03.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2018.

10/2018
14.02.2018
02.03.2018

Oznámení o zahájení řízení - Hradec obytná zóna za MŠ - termín prodloužení stavby.

09/2018
12.02.2018
05.03.2018

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017.

08/2018
07.02.2018
26.03.2018

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

07/2018
07.02.2018
19.02.2018

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 19.2.2018.

06/2018
01.02.2018
16.02.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2018.

05/2018
01.02.2018
18.02.2018

Zveřejnění záměru obce o směně pozemků.

04/2018
27.01.2018
13.02.2018

Výsledky volby prezidenta České republiky - II. kolo, konané ve dnech 26. - 27. 1. 2018.

03/2018
13.01.2018
27.01.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky - II. kolo.

02/2018
13.01.2018
27.01.2018

Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. - 13. 1. 2018.

01/2018
Úřední deska od
Úřední deska do
Úřední deska 2017
Čís. jedn.
22.12.2017
09.01.2018

Rozpočtové opatření č.13

75/2017
22.12.2017
09.01.2018

Rozpočtové opatření č.12

74/2017
22.12.2017
09.01.2018

Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kateorie místních komunikací.

73/2017
22.12.2017
08.01.2018

Usnesení č.6/17 z veřejného jednání ZO konaného dne 13. 12. 2017.

72/2017
19.12.2017
28.12.2017

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volebné komise pro volbu prezidenta ČR.

71/2017
19.12.2017
27.01.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta české republiky.

70/2017
19.12.2017

3. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza v roce 2017.

69/2017
15.12.2017
31.12.2017

Stočné na rok 2018.

68/2017
15.12.2017
31.12.2017

Zveřejnění záměru obce Hradec o pronájmu zemědělských pozemků.

67/2017
14.12.2017
31.12.2017

Nařízení obce č.2/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.

66/2017
07.12.2017
28.12.2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby označené jako "V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT".

65/2017
30.11.2017
14.12.2017

Návrh rozpočtu MR na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtu MR na rok 2019 a 2020.

64/2017
30.11.2017
14.12.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 13.12.2017.

63/2017
29.11.2017
13.01.2017

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volbu prezidenta.

62/2017
27.11.2017
13.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh středndobého výhledu ZŠ a MŠ Hradec .

61/2017
20.11.2017

Rozpočtové opatření č.11.

60/2017
20.11.2017
07.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020.

59/2017
20.11.2017
07.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018.

58/2017
13.11.2017
31.12.2017

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České Republiky.

57/2017
25.10.2017
10.11.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva+ seznam došlých připomínek+ rozdělovník

56/2017
25.10.2017
10.11.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2018

55/2017
21.10.2017
06.11.2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané dne 20.10. - 21.10.2017.

54/2017
20.10.2017

Rozpočtové opatření č.10.

53/2017
20.10.2017

Rozpočtové opatření č.9.

52/2017
18.10.2017
31.10.2017

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

51/2017
18.10.2017

2. rozpočtová změna mikroregionu Radbuza pro rok 2017.

50/2017
12.10.2017
30.10.2017

Usnesení č.5/17 z veřejného jednání ZO konaného dne 4. 10. 2017.

49/2017
12.10.2017
30.11.2017

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

48/2017
04.10.2017
06.11.2017

Oznámení o zahájení územního řízení "V490/491 - vedení 400kV PRE-VIT".+ Příloha 1+ Příloha 2.

47/2017
03.10.2017
03.11.2017

Česká pošta hledá smluvního zástupce - Hradec u Stoda.

46/2017
03.10.2017
22.10.2017

Obec Hradec poskytuje informaci o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů.

45/2017
03.10.2017
22.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

44/2017
03.10.2017
19.10.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.

43/2017
25.09.2017
05.10.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 4.10.2017.

42/2017
20.09.2017
31.12.2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí.

41/2017
18.09.2017
04.10.2017

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - těžba dřevin rodu smrk a borovice.

40/2017
18.09.2017
31.12.2017

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

39/2017
11.09.2017

Rozpočtové opatření č.8.

38/2017
07.09.2017
22.10.2017

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise.

37/2017
28.08.2017

Rozpočtové opatření č.7.

36/2017
16.08.2017
16.10.2017

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým - srpen 2017.

35/2017
10.08.2017
22.10.2017

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtu volebních okrsků.

34/2017
28.07.2017
12.08.2017

Usnesení č.4/17 z veřejného jednání ZO konaného dne 19. 7. 2017.

33/2017
24.07.2017

Rozpočtové opatření č.6.

32/2017
24.07.2017
09.08.2017

Oznámení o uložení písemnosti.

31/2017
20.07.2017
04.08.2017

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na večřejném prostranství v obci Hradec.

30/2017
12.07.2017

Rozpočtové opatření č.4 a č.5.

29/2017
13.07.2017
24.07.2017

1. rozpočtová změna mikroregionu Radbuza pro rok 2017.

28/2017
11.07.2017
20.07.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 19.7.2017.

27/2017
13.06.2017
29.06.2017

Oznámení - zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, Stod - Na Višňovce

26/2017
05.06.2017
21.06.2017

Usnesení č.3/17 z veřejného jednání ZO konaného dne 29. 5. 2017.

25/2017
05.06.2017
22.06.2017

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

24/2017
31.05.2017
16.06.2017

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

23/2017
24.05.2017

Rozpočtové opatření č.2 a č.3.

22/2017
12.05.2017
28.06.2017

Veřejná vyhláška.

21/2017
10.05.2017
30.05.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 29.5.2017.

20/2017
27.04.2017
30.05.2017

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017.

19/2017
25.04.2017
11.05.2017

Závěrečný účet obce Hradec za rok 2016+ výkaz zisku a ztrát+ rozvaha+ příloha účetní závěrky+ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

18/2017
25.04.2017
11.05.2017

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec za rok 2016.

17/2017
06.04.2017
24.04.2017

Usnesení č.2/17 z veřejného jednání ZO konaného dne 28. 3. 2017.

16/2017
30.03.2017

Rozpočtvé opatření č.1.

15/2017
30.03.2017

Změna rozpočtu z důvodu legislativní změny.

14/2017
27.03.2017
12.04.2017

Zveřejnění záměru obce Hradec - prodej kotle ATMOS C 18.

13/2017
20.03.2017
29.03.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 28.3.2017.

12/2017
10.03.2017
27.03.2017

AUDIT Mikroregionu Radbuza+ sestava+ závěrečný účet Mikroregionu Radbuza.

11/2017
10.03.2017
27.03.2017

Usnesení č.1/17 z veřejného jednání ZO konaného dne 1. 3. 2017.

10/2017
08.03.2017
24.03.2017

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

09/2017
08.03.2017
24.03.2017

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

08/2017
22.02.2017
31.12.2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí.

07/2017
20.02.2017
02.03.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 1.3.2017.

06/2017
17.02.2017
06.03.2017

Opatření obecné povahy - Výjimky ze základních ochraných podmínek Bobra Evropského.

05/2017
03.02.2017
20.02.2017

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016.

04/2017
13.01.2017
31.01.2017

Návrh opatření obecné povahy - Výjimky ze základních ochraných podmínek Bobra Evropského

03/2017
05.01.2017
21.01.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2017

02/2017
02.01.2017
31.01.2017

Stočné na rok 2017

01/2017
Úřední deska od
Úřední deska do
Archiv ROK 2016
Čís. jedn.
16.12.2016
31.12.2016

Usnesení č.7/16 z veřejného jednání ZO konaného dne 7. 12. 2016..

58/2016
14.12.2016
31.12.2016

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 3/2016, kterou se stanoví část společného obvodu ZŠ a MŠ.

57/2016
14.12.2016
31.12.2016

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 2/2016, kterou se stanoví školský obvod ZŠ a MŠ zřízené obcí Hradec.

56/2016
14.12.2016
31.12.2016

Rozhodnutí zadavatele "Kanalizace Hadec III. etapa a kanalizační přípojky III. etapa".

55/2016
08.12.2016
23.12.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úprava provozu na rok 2017

54/2016
28.11.2016
08.12.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 7.12.2016.

53/2016
23.11.2016
08.12.2016

Usnesení č.6/16 z veřejného jednání ZO konaného dne 16. 11. 2016.

52/2016
21.11.2016
31.12.2016

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2016 a 2017.

51/2016
18.11.2016
05.12.2016

Rozpočet obce na rok 2017 + rozpočtový výhled na roky 2018-2019.

50/2016
16.11.2016
02.12.2016

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

49/2016
08.11.2016
17.11.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 16.11.2016.

48/2016
27.10.2016
14.11.2016

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

47/2016
27.10.2016
11.11.2016

Usnesení č.5/16 z veřejného jednání ZO konaného dne 19. 10. 2016.

46/2016
20.10.2016
05.11.2016

Obecně závazná vyhláška obce Hradec č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

45/2016
14.10.2016
24.10.2016

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky konané dne 14.10.-15.10.2016.

44/2016
10.10.2016
20.10.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 19.10.2016.

43/2016
08.10.2016
24.10.2016

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané dne 7.10.-8.10.2016.

42/2016
30.09.2016
31.12.2016

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí.

41/2016
14.09.2016
16.10.2016

OZNÁMENÍ o konáni a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

40/2016
07.09.2016
16.11.2016

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

39/2016
05.09.2016
20.09.2016

Usnesení č.4/16 z veřejného jednání ZO konaného dne 29. 8. 2016.

38/2016
28.08.2016
17.10.2016

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise.

37/2016
27.08.2016
17.10.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků.

36/2016
01.08.2016
16.08.2016

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

35/2016
01.08.2016
30.08.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 29.8.2016.

34/2016
08.07.2016
25.07.2016

Oznámení o projednání zadání 1. změny územního plánu Holýšov.

33/2016
13.06.2016
28.06.2016

Usnesení č.3/16 z veřejného jednání ZO konaného dne 6. 6. 2016.

32/2016
13.06.2016
28.06.2016

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

31/2016
10.06.2016
27.06.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava kprovozu na pozemní komunikaci

30/2016
03.06.2016
20.06.2016

Územní souhlas - kanalizační přípojky - III. etapa Hradec

29/2016
18.05.2016
03.06.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad+oznámení obecné povahy+Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad+příloha 2+příloha 3+příloha 4.

28/2016
23.05.2016
07.06.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 6.6.2016.

27/2016
18.05.2016
03.06.2016

Závěrečný účet obce Hradec za rok 2015+Výkaz zisku a ztráty+Rozvaha+Příloha účetní závěrky+Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

26/2016
18.05.2016
03.06.2016

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec za rok 2015.

25/2016
04.05.2016
20.05.2016

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

24/2016
04.05.2016
20.06.2016

Veřejná vyhláška opatření veřejné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.

23/2016
03.05.2016
10.06.2016

Konkurz na obsazení funkce ředitele MŠ a ZŠ Hradec.

22/2016
28.04.2016
13.05.2016

Usnesení č.2/16 z veřejného jednání ZO konaného dne 20. 4. 2016.

21/2016
28.04.2016
31.05.2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016.

20/2016
27.04.2016
21.05.2016

Zveřejnění záměru obce o prodeji nákladního automobilu MULTICAR M26.

19/2016
11.04.2016
21.04.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 20.4.2016.

18/2016
07.04.2016
23.04.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava kprovozu na pozemní komunikaci III/19340 a III/19343.+příloha 1

17/2016
07.04.2016
06.06.2016

Dražební vyhláška.

16/2016
21.03.2016
22.04.2016

Veřejná vyhláška opatření veřejné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.

15/2016
21.03.2016
22.04.2016

Dražební vyhláška - rekreační chata č.e.79 v Hradci.

14/2016
16.03.2016
31.03.2016

Usnesení č.1/16 z veřejného jednání ZO konaného dne 7. 3. 2016.

13/2016
16.03.2016
31.03.2016

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2015.

12/2016
16.03.2016
31.12.2023

Agenda nedostatečně označených osob.

11/2016
14.03.2016
07.04.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny na celém území Hradce a chatových osad.

10/2016
09.03.2016
24.03.2016

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

09/2016
09.03.2016
24.03.2016

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

08/2016
29.02.2016
08.03.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 7.3.2016.

07/2016
09.02.2016
25.02.2016

Rozhodnutí "Hradec - obytná zóna za MŠ" k nakádání s povrchovými vodami.

06/2016
08.02.2016
16.03.2016

Dražební vyhláška - pozemek p.č. St.76/1 v Hradci.

05/2016
27.01.2016
11.02.2016

Zveřejnění záměru obce o prodeji garážových vrat.

04/2016
13.01.2016
01.02.2016

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy+příloha 1 + příloha 2 + příloha 3.

03/2016
12.01.2016
10.02.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

02/2016
12.01.2016
28.01.2016

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení "ČOV a kanalizace III.etapa.

01/2016

Úřední deska od
Úřední deska do
Archiv rok 2015
Čís. jedn.
18.12.2015
04.01.2015

Usnesení č.6/15 z veřejného jednání ZO konaného dne 10. 12. 2015.

53/2015
11.12.2015
28.12.2015

Stočné na rok 2016.

52/2015
11.12.2015
28.12.2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2015, o místních poplatcích.

51/2015
11.12.2015
28.12.2015

OZV č. 3/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Hradec.

50/2015
11.12.2015
28.12.2015

OZV č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradec.

49/2015
09.12.2015
20.12.2015

Dražební vyhláška - pozemek p.č. St.76/1 v Hradci.

48/2015
02.12.2015
11.12.2015

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 10.12.2015.

47/2015
25.11.2015
10.12.2015

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

46/2015
25.11.2015
10.12.2015

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

45/2015
25.11.2015
10.12.2015

Rozpočet obce na rok 2016.

44/2015
11.11.2015
27.11.2015

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Hradec - obytná zóna za MŠ".

43/2015
29.10.2015
14.11.2015

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Hradec - obytná zóna za MŠ - veřejné osvětlení, plynovod".

42/2015
29.10.2015
14.11.2015

Oznámení o zahájení řízení "ČOV a kanalizace Hradec u Stoda - III. etapa".

41/2015
26.10.2015
12.11.2015

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

40/2015
21.10.2015
06.11.2015

Usnesení č.5/15 z veřejného jednání ZO konaného dne 14. 10. 2015.

39/2015
19.10.2015
04.11.2015

Exekuční příkaz.

38/2015
01.10.2015
14.10.2015

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 14.10.2015.

37/2015
01.10.2015
17.10.2015

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

36/2015
29.09.2015
15.10.2015

Posouzení a hodnocení nabídek HRADEC KANALIZACE a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY II.etapa , 2.část.

35/2015
25.09.2015
12.10.2015

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

34/2015
23.09.2015
16.10.2015

Mimořádné oklešťování.

33/2015
21.09.2015
07.10.2015

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

32/2015
21.09.2015
07.10.2015

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

31/2015
18.09.2015
29.09.2015

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - HRADEC - KANALIZACE II. etapa, 2 část, Hradec - kanalizační přípojky II. etapa, 2 část

30/2015
14.09.2015
15.11.2015

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

29/2015
01.09.2015
17.09.2015

Usnesení č.4/15 z veřejného jednání ZO konaného dne 26. 8. 2015.

28/2015
28.08.2015
31.12.2015

Stočné pro rok 2015.

27/2015
18.08.2015
26.08.2015

Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

26/2015
18.08.2015
26.08.2015

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

25/2015
10.08.2015
15.09.2015

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška).

24/2015
07.08.2015
22.08.2015

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

23/2015
05.08.2015
26.08.2015

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 28.8.2015.

22/2015
23.07.2015
07.08.2015

Písemná výzva k podání nabídky "Svážíme bioodpad z obce Hradec

21/2015
19.06.2015
05.07.2015

Usnesení č.3/15 z veřejného jednání ZO konaného dne 15. 6. 2015.

20/2015
05.06.2015
16.06.2015

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 16.6.2015.

19/2015
04.05.2015
20.05.2015

Usnesení č.2/15 z veřejného jednání ZO konaného dne 27. 4. 2015.

18/2015
30.04.2015
16.05.2015

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

17/2015
29.04.2015
01.06.2015

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015.

16/2015
15.04.2015
28.04.2015

Zpráva auditora za rok 2014 - Mikroregion Radbuza+závěrečný účet 2014 - Mikroregion Radbuza+účetní závěrka 2014 - Mikroregion Radbuza

15/2015
15.04.2015
28.04.2015

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 27.4.2015.

14/2015
07.04.2015
22.04.2015

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

13/2015
01.04.2015
16.04.2015

Usnesení č.1/15 z veřejného jednání ZO konaného dne 25. 3. 2015.

12/2015
26.03.2015
10.04.2015

Obecně závazná vyhláška 1/2015 o nakládání s odpady.

11/2015
04.03.2015
26.03.2015

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 25.3.2015.

10/2015
02.03.2015
17.03.2015

Závěrečný účet obce Hradec za rok 2014+Výkaz zisku a ztráty+Rozvaha+Příloha účetní závěrky+Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

09/2015
02.03.2015
17.03.2015

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec za rok 2014.

08/2015
02.03.2015
17.03.2015

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

07/2015
25.02.2015
12.03.2015

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2014.

06/2015
23.01.2015
09.02.2015

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

05/2015
22.01.2015
06.02.2015

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

04/2015
21.01.2015
05.02.2015

Informace o nových známkách na popelnice na rok 2015.

03/2015
07.01.2015
09.02.2015

Sdělení vlastníkům lesů ohledně povinnosti vedení lesní hospodářské evidence.

02/2015
07.01.2015
22.01.2015

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

01/2015

Úřední deska od
Úřední deska do
Archiv rok 2014
Čís. jedn.
23.12.2014
08.01.2015

Usnesení č.7/14 z veřejného jednání ZO konaného dne 17. 12. 2014.

59/2014
08.12.2014
17.12.2014

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2014.

58/2014
01.12.2014
17.12.2014

Rozpočet obce Hradec na rok 2015.

57/2014
24.11.2014
10.12.2014

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

56/2014
15.11.2014
01.12.2014

Usnesení č.6/14 z veřejného jednání ZO konaného dne 8. 11. 2014.

55/2014
03.11.2014
18.11.2014

Usnesení o ustavení opatrovníka.

54/2014
29.10.2014
09.11.2014

Pozvánka na ustavující veřejné jednání zastupitelstva obce HRADEC.

53/2014
20.10.2014
05.11.2014

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

52/2014
15.10.2014
31.10.2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce.

51/2014
15.10.2014
31.10.2014

Usnesení č.5/14 z veřejného jednání ZO konaného dne 6. 10. 2014.

50/2014
15.10.2014
31.10.2014

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků.

49/2014
10.10.2014
27.10.2014

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

48/2014
24.09.2014
13.10.2014

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.

47/2014
24.09.2014
13.10.2014

Oznámení o době a místě konání voleb.

46/2014
17.09.2014
07.10.2014

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 6.10.2014.

45/2014
10.09.2014
15.11.2014

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

44/2014
28.08.2014
13.09.2014

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

43/2014
27.08.2014
12.09.2014

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise.

42/2014
25.08.2014
10.09.2014

Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstva obce.

41/2014
06.08.2014
25.08.2014

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskéové volební komise.

40/2014
06.08.2014
16.09.2014

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.09.2014.

39/2014
23.07.2014
25.08.2014

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 25.08.2014.

38/2014
21.07.2014
06.08.2014

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

37/2014
14.07.2014
06.08.2014

Informace ke kandidátním listinám pro volby do ZO.

36/2014
14.07.2014
06.08.2014

Počty podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty.

35/2014
07.07.2014
23.07.2014

Usnesení č.4/14 z veřejného jednání ZO konaného dne 2. 7. 2014.

34/2014
03.07.2014
21.07.2014

Výpis z usnesení č.4/14 z veřejného jednání ZO konaného dne 2. 7. 2014.

33/2014
30.06.2014
16.07.2014

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku.

32/2014
24.06.2014
02.07.2014

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 2.7.2014.

31/2014
18.06.2014
07.07.2014

Usnesení o ustavení opatrovníka.

30/2014
10.06.2014
26.06.2014

Usnesení č.3/2014 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 05.06.2014.

29/2014
06.06.2014
23.06.2014

Nový územní plán Hradec+ Textová část ÚP. + Grafická část ÚP.

28/2014
27.05.2014
05.06.2014

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 5.6.2014.

27/2014
16.05.2014
04.06.2014

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

26/2014
14.05.2014
30.05.2014

Usnesení č.2/2014 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 05.05.2014.

25/2014
09.05.2014
26.05.2014

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

24/2014
05.05.2014
21.05.2014

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.

23/2014
05.05.2014
21.05.2014

Oznámení o době a místě konání voleb.

22/2014
28.04.2014
14.05.2014

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014.

21/2014
25.04.2014
05.05.2014

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 5.5.2014.

20/2014
23.04.2014
05.05.2014

Doplnění neobsazených míst ve volební komisi.

19/2014
10.04.2014
24.04.2014

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise.

18/2014
07.04.2014
23.04.2014

Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu.

17/2014
26.03.2014
10.04.2014

Nařízení Státní veterinární správy.

16/2014
24.03.2014
09.04.2014

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskéové volební komise.

15/2014
20.03.2014
07.04.2014

Usnesení č.1/2014 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 12.03.2014.

14/2014
17.03.2014
02.04.2014

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

13/2014
17.03.2014
02.04.2014

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

12/2014
17.03.2014
02.04.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje PK.

11/2014
03.03.2014
19.03.2014

Účetní uzávěrka - Mikroregion Radbuza.

10/2014
03.03.2014
19.03.2014

Zpráva nezávislého auditora - Mikroregion Radbuza.

09/2014
03.03.2014
19.03.2014

Závěrečný účet za rok 2013 - Mikroregion Radbuza.

08/2014
25.02.2014
12.03.2014

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 12.3.2014.

07/2014
25.02.2014
12.03.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013.

06/2014
25.02.2014
12.03.2014

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec za rok 2013.

05/2014
17.02.2014
19.03.2014

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.03.2014.

04/2014
13.02.2014
04.04.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu obce Hradec. + související soubory.

03/2014
03.02.2014
18.02.2014

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2013.

02/2014
08.01.2014
23.01.2014

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

01/2014

Úřední deska od
Úřední deska do
Archiv rok 2013
Čís. jedn.
23.12.2013
7.1.2014

Usnesení č.7/2013 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2013.

74/2013
05.12.2013
17.12.2013

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2013.

73/2013
29.11.2013
16.12.2013

Rozpočtový výhled 2014 - 2017.

72/2013
29.11.2013
16.12.2013

Rozpočet obce Hradec na rok 2014.

71/2013
29.11.2013
16.12.2013

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

70/2013
25.11.2013
10.12.2013

Usnesení č.6/13 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 13.11.2013.

69/2013
25.11.2013
14.01.2014

Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu Stod.

68/2013
20.11.2013
05.12.2013

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

67/2013
20.11.2013
05.12.2013

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

66/2013
18.11.2013
31.12.2013

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků.

65/2013
06.11.2013
18.12.2013

Veřejná vyhláška -Územního rozvoje PK.

64/2013
04.11.2013
14.11.2013

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 13.11.2013.

63/2013
17.10.2013
01.11.2013

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV.

62/2013
14.10.2013
30.10.2013

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

61/2013
14.10.2013
30.10.2013

Usnesení č.5/13 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 2.10.2013.

60/2013
10.10.2013
25.10.2013

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.

59/2013
10.10.2013
25.10.2013

Oznámení o době a místě konání voleb.

58/2013
02.10.2013
17.10.2013

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise.

57/2013
23.09.2013
03.10.2013

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce.

56/2013
23.09.2013
15.11.2013

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

55/2013
23.09.2013
10.10.2013

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise.

54/2013
23.09.2013
10.10.2013

Informace o volbách do parlamentu ČR.

53/2013
17.09.2013
02.10.2013

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

52/2013
17.09.2013
02.10.2013

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

51/2013
16.09.2013
02.10.2013

Veřejná vyhláška - LOKALITA "NÁMĚSTÍ" HOLÝŠOV.

50/2013
10.09.2013
06.11.2013

Veřejné projednání návrhu územního plánu města Holýšov.

49/2013
05.09.2013
23.09.2013

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

48/2013
05.09.2013
23.09.2013

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

47/2013
02.09.2013
18.09.2013

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku.

46/2013
02.09.2013
18.09.2013

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

45/2013
28.08.2013
25.10.2013

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.10.2013.

44/2013
28.08.2013
02.10.2013

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 1.10.2013.

43/2013
26.08.2013
10.09.2013

Exekuční příkaz.

42/2013
12.08.2013
19.08.2013

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

41/2013
07.08.2013
23.08.2013

Usnesení č. 4/13 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 31.7.2013

40/2013
5.08.2013
4.09.2013

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

39/2013
22.07.2013
1.08.2013

Pozvánka na zastupitelstvo obce.

38/2013
15.07.2013
30.07.2013

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

37/2013
15.07.2013
30.07.2013

Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků.

36/2013
9.07.2013
25.07.2013

Posudek - přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV

35/2013
25.06.2013
11.06.2013

Usnesení č. 3/13 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 20.6.2013

34/2013
24.06.2013
31.08.2013

Prázdninový provoz MŠ.

33/2013
11.06.2013
20.06.2013

Pozvánka na zastupitelstvo obce.

32/2013
03.06.2013
19.06.2013

Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemků.

31/2013
03.06.2013
19.06.2013

Nařízení - mimořádná veterinární opatření.

30/2013
03.06.2013
19.06.2013

Závěrečný účet 2012 + přílohy

29/2013
03.06.2013
19.06.2013

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec

28/2013
20.05.2013
08.07.2013

Veřejná vyhláška 27/2013

27/2013
15.05.2013
05.06.2013

Záměr obce pronájem pozemku

26/2013
15.05.2013
05.06.2013

Záměr obce prodej pozemku

25/2013
06.05.2013
06.06.2013

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném projednání a vystavení "Návrh územního plánu Hradec" + související soubory

24/2013
30.04.2013
15.05.2013

Usnesení č.2/13 z jednání zastupitelstva

23/2013
29.04.2013
15.05.2013

Obecně závazná vyhlška 1/2013

22/2013
22.04.2013
09.05.2013

Vyhodnocení nabídek - stavební úpravy bývalé stáje SDH

21/2013
22.04.2013
09.05.2013

Veřejná vyhláška

20/2013
10.04.2013
22.04.2013

Pozvánka na zastupitelstvo obce

19/2013
08.04.2013
08.05.2013

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

18/2013
08.04.2013
08.05.2013

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ

17/2013
01.04.2013
15.04.2013

Závěrečný účet za rok 2012 MR

16/2013
26.03.2013
17.04.2013

Veřejná zakázka - Stavební úpravy bývalé stáje na zázemí SDH - ll. a lll. etapa

15/2013
25.03.2013
10.04.2013

Zveřejnění záměru obce Hradec - Prodej pozemku

14/2013
06.03.2013
15.03.2013

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

13/2013
06.03.2013
21.03.2013

Veřejná vyhláška: zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Územní plán Lisov

12/2013
22.02.2013
08.03.2013
Usnesení ZO 1/2013 11/2013
21.02.2013
05.03.2013
Konkurz na obsazení fukce ředitele 10/2013
20.02.2013
08.03.2013
Záměr prodeje 9/2013
20.02.2013
08.03.2013
Záměr pronájmu 8/2013
13.02.2013
28.02.2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE HRADEC V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2013 7/2013
06.02.2013
18.02.2013
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 18.2.2013 6/2013
28.01.2013
27.02.2013
Dopis o možnosti nahlížet do dokumentace V221/V222 - přestavba dvojitého vedení. 5/2013
28.01.2013
12.02.2013
Veřejná vyhláška - návrh opatření veřejné povahy 4/2013
21.01.2013
28.01.2013
Oznámení - druhé kolo volby prezidenta 3/2013
09.01.2013
24.01.2013
Zveřejnění záměru PRONÁJMU obce Hradec 2/2013
09.01.2013
24.01.2013
Zveřejnění záměru PRODEJE obce Hradec 1/2013
Archiv rok 2012
05.01.2012
23.01.2012
Rozhodnutí o udělení souhlasu 1/2012
05.01.2012
23.01.2012
Usnesení - dražební vyhláška 2/2012
12.01.2012
27.01.2012
Územní rozhodnutí - polní cesta HPC 1-R 3/2012
17.01.2012
26.01.2012
Pozvánka veřejné jednání zastupitelstva 4/2012
01.02.2012
16.02.2012
Zveřejnění záměru obce Hradec 5/2012 5/2012
24.02.2012
05.03.2012
Pozvánka na ZO - 5.3.2012 6/2012
24.02.2012
12.03.2012
Pozvánka na veřejné SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ měst a obcí Mikroregionu RADBUZA 7/2012
24.02.2012
12.03.2012
Dokumenty Mikroregionu Radbuza 8/9/2012
05.03.2012
21.03.2012
Výroční zpráva o činnosti obce Hradec 14/2012
08.03.2012
23.03.2012
Veřejnoprávní smlouva 16/2012 16/2012
14.03.2012
31.03.2012
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 18/2012
17.04.2012
02.05.2012
Oznámení o zahájení ÚŘ 20/2012
Přerušení dodávky elektřiny  
02.05.2012
31.05.2012
Vyhodnocení nabídek - "stavební úpravy bývalé stáje na zázemí SDH 21/2012
02.05.2012
17.05.2012
Záměr obce o pronájmu pozemků 22/2012
02.05.2012
17.05.2012
Záměr obce o prodeji pozemků 23/2012
02.05.2012
17.05.2012
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ v Hradci 24/2012
02.05.2012
17.05.2012
Konkurz obce Merklín na ředitele MŠ Merklín
03.05.2012
18.05.2012
Usnesení č. 3/12 z jednádní zastupitelstva obce konaného dne 25.4.2012 25/2012
09.05.2012
08.06.2012
Informace o možnosti nahlížet do "Oznámení o záměru obce Hradec 26/2012
21.05.2012
31.05.2012
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradec
22.05.2012
07.06.2012
Závěrečný účet 2011 ZU01
23.05.2012
07.06.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba k E 181 29/2012
12.06.2012
20.06.2012
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce Hradec 30/2012
20.06.2012
20.06.2012
Usnesení 4/12 z jednání zastupitelstva obce 31/2012
25.06.2012
30.06.2012
Zveřejnění záměru obce Hradec 32/2012
18.07.2012
02.08.2012
Nařízení státní veterinírní správy 34/2012
30.07.2012
30.08.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 35/2012
31.07.2012
30.08.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 36/2012
08.08.2012
02.09.2012
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 37/2012
28.08.2012
12.09.2012
Rozhodnutí o umístění stavby 38/2012
28.08.2012
06.09.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 6.9.2012 39/2012
29.08.2012
17.09.2012
Jmenování zapisovatelky 40/2012
06.09.2012
24.09.2012
rozhodnutí o umístění stavby na parc.č. 2403 - kabel VO 41/2012
06.09.2012
24.09.2012
rozhodnutí o umístění stavby - novostavba skladu Zahradnických potřeb na p.č. 631 v Hradci 42/2012
06.09.2012
30.09.2012
Veřejná vyhláška č. 43/2012 43/2012
06.09.2012
30.09.2012
Usnesení 5/12 z jednání zastupitelstva obce 44/2012
19.09.2012
04.10.2012
Prodej pozemků 45/2012
19.09.2012
04.10.2012
Pronájem pozemků 46/2012
19.09.2012
04.10.2012
Pronájmy pozemků pro zemědělské účely 47/2012
27.09.2012
15.10.2012
Vyrozumění, oznámení o volbách. 48/2012
22.10.2012
30.10.2012
Pozvánka na zastupitelstvo obce dne 30.10.2012 49/2012
7.11.2012
22.11.2012
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise 50/2012
12.11.2012
27.11.2012
Usnesení 6/12 jednání zastupitelstva obce konaného dne 30.10.2012 51/2012
14.11.2012
30.11.2012
Zveřejnění záměru obce Hradec 52/2012
26.11.2012
11.12.2012
Informace o volbě prezidenta 53/2012
22.11.2012
07.12.2012
Rozpočet obce Hradec na rok 2013 54/2012
26.11.2012
12.12.2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Radbuza na r. 2013 55/2012
26.11.2012
12.12.2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Radbuza na r. 2014 56/2012
28.11.2012
13.12.2012
Jmenování zapisovatelky pro volbu prezidenta 57/2012
05.12.2012
19.12.2012
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 58/2012
17.12.2012
19.01.2013
Zasedání okreskové volební komise 59/2012
20.12.2012
04.01.2013
Obecně závazná vyhláška 1/2012 61/2012
28.12.2012
12.01.2013
Usnesení zastupitelstva obce č.7/12 62/2012
       
Archiv rok 2011
15.12.2011
Návrh zápočtu Mikroregionu radbuza  
02.12.2011
21.01.2012
Návrh zadání územního plánu Hradec
2886/11/OV
30.11.2011
07.12.2011
Oznámení: výstvaba přípojky elektrické energie
496/2011
22.11.2011
07.12.2011
Rozpočet na rok 1012
    Zpřístupnění elektroměru
    Přerušení dodávky elektřiny
10.10.2011
18.10.2011
Pozvánka - služby které pomáhají v tíživých životních situacích
430/2011
10.10.2011
19.10.2011
Svoz nebezpečného odpadu
429/2011
03.10.2011
19.10.2011
ČOV stavební rozhodnutí, povolení k nakládání s vodami
422/2011
26.09.2011
12.10.2011
Upozornění vlastníka nemovitosti pozemku
36/2011
05.09.2011
18.10.2011
Veřejná vyhláška územní plán Ves touškov
376/2011
19.09.2011
03.10.2011
Zveřejnění záměru obce
35/2011
07.09.2011
23.09.2011
Oznámení o zahájení řízení
29.08.2011
14.09.2011
Oznámení
369/2011
17.08.2011
01.09.2011
Uzemní rozhodnutí ČOV a kanalizace
348/2011
15.07.2011
30.07.2011
OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
    Přerušení dodávky elektřiny
256/2011
09.06.2011
30.06.2011
Rozhodnutí o umístění stavby
R.Roučková
31.05.2011
20.06.2011
Závěrečný účet za rok 2010
R.Roučková
31.05.2011
20.06.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
R.Roučková
03.06.2011
20.06.2011
Oznámení zahájení územního řízení č.j. 1331/11/OV
R.Roučková
02.06.2011
16.06.2011
Záměr obce
R.Roučková
31.05.2011
16.06.2011
Územní rozhodnutí Strana 1 - Strana 2 - Strana 3
R.Roučková
27.05.2011
27.06.2011
Nabídka pozemků Strana 1 - Strana 2 - Strana 3
R.Roučková
26.04.2011
12.05.2011
Oznámení o spojení územního řízení --Strana 1 - Strana 2
R.Roučková
16.05.2011
16.05.2011
Oznámení o spojení územního řízení --Strana 1 - Strana 2
R.Roučková
22.04.2011
22.04.2011
Oznámení o zahájení ÚŘ --- Strana 1 - Strana 2
R.Roučková
16.02.2011
16.02.2011
Veřejnoprávní smlouva --- Strana 1 - Strana 2
R.Roučková
 
Výroční zpráva
R.Roučková
10.03.2011
30.03.2011
Územní rozhodnutí --- Strana 1 - Strana 2 - Strana 3
R.Roučková
07.03.2011
30.03.2011
Zveřejnění záměru obce Hradec
R.Roučková
22.02.2011
30.03.2011
Územní rozhodnutí - železná prefabrikovaná žumpa
Strana 1 - Strana 2 - Strana 3
R.Roučková
01.02.2011
30.03.2011
Sčítání lidu 1/2
R.Roučková
01.02.2011
30.03.2011
Sčítání lidu 2/2
R.Roučková
01.03.2011
15.03.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
R.Roučková
17.01.2011
17.02.2011
Návrh zadání nového územního plánu - Stod
R.Roučková
18.01.2011
03.02.2011
Územní rozhodnutí
R.Roučková
25.01.2011
09.02.2011
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
R.Roučková
14.01.2011
29.01.2011
Strategický rozvojový plán obce Hradec
R.Roučková
31.01.2011
31.01.2011
Veřejná vyhláška 8/2011
R.Roučková
31.01.2011
31.01.2011
Veřejné jednání zastupitelstva obce od 18:00
R.Roučková
13.01.2011
28.01.2011
Zveřejnění záměru obce Hradec 1/2
R.Roučková
13.01.2011
28.01.2011
Zveřejnění záměru obce Hradec 2/2
R.Roučková
11.01.2011
26.01.2011
Veřejná vyhláška
R.Roučková
23.12.2010
07.01.2011
Zveřejnění záměru obce Hradec
R.Roučková
23.12.2010
07.01.2011
Návrh - zadání územního plánu
R.Roučková
       
Archiv rok 2010
14.12.2010
29.12.2010
Zahájení územního řízení a pozvání k veř. jednání 1/2
R.Roučková
14.12.2010
29.12.2010
Zahájení územního řízení a pozvání k veř. jednání 2/2
R.Roučková