Výbory a komise

 

 

Finanční výbor: předseda - Jiřina Cibulková

Lenka Langeová
Jaroslav Milnařík
 

Kontrolní výbor: předseda - Miroslav Marko

Josef Procházka
Jiří Štökl
 

Kulturní komise: předseda - Václava Svozilová

Zdeněk Horák
Pavlína Podlipská
 

SPOZ: předseda - Bc. Monika Součková

Danuše Heřmanová

Mgr. Pavlína Jankovská

 
Hradečtí senioři: Danuše Heřmanová
Hana Türková

Miroslava Prokopová

 

fgjhfgjhfgjhfgjhfgjhfgjhfgjhfgjh