Výbory a komise

 

 

Finanční výbor: předseda - Jiřina Cibulková

Lenka Langeová
Jaroslav Milnařík
 

Kontrolní výbor: předseda - Radek Snášel

Stanislav Pícha
Petr Konopík
 

Komise pro životní prostředí: předseda - Josef Procházka

Zdeněk Horák
Roman Jung
 

Kulturní komise: předseda - Václava Svozilová

Kamila Bauerová
Štěpánka Snášelová
Miroslav Marko
 

SPOZ: předseda - Ing. Václav Hájek

Dana Heřmanová

Monika Součková

 
Klub seniorů: Irena Faitová
Hana Türková

Miroslava Prokopová

 

fgjh fgjh fgjh fgjh fgjh fgjh fgjh fgjh