cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Česká pošta

Odkaz zde: Česká pošta hledá smluvního zástupce. Dětský den


 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


v těchto dnech byla zahájena výstavba III. etapy kanalizace. Mimo dotace z OPŽP se nám podařilo dohodnout i podporu z Plzeňského kraje, a to ve výši 4 482 000,- Kč. Stanoviště a zázemí bude mít firma PORR a.s. u myslivny, z toho důvodu tam nebude možné letos vozit ořezané větve. Ještě jednou žádáme občany bydlící podél potoka o maximální spolupráci se zhotovitelskou firmou, zejména při vytyčování stávajícího vedení dešťové kanalizace zaústěného do potoka. Znovu upozorňujeme, že po pokládce finálních asfaltových povrchů nebude možné, aby dešťová voda z nemovitostí stékala na komunikace.


Plzeňský kraj nás podpořil částkou 250 000,- Kč na opravy v budově ZŠ. O prázdninách byla vyměněna zbývající dřevěná okna. Příští rok dojde k opravám odpadů a modernizaci sociálního zařízení. V MŠ byla vyklizena kolna a z části kolny vzniklo venkovní zastřešené zázemí pro děti. Z důvodu havarijního stavu byla odstraněna původní dřevěná pergola. Změnami prošel i kulturní dům. Nad vchodem byl instalován nový nápis a staré vchodové dveře byly nahrazeny novými. Došlo na opravy omítky stropu na WC, drobné úpravy se dočkal i výčep, který je nově vymalovaný, stejně jako vstupní chodba.


Vzhledem k nadcházejícímu podzimnímu větrnému počasí žádáme majitele pozemků, aby zkontrolovali stromy rostoucí v blízkosti elektrického vedení. Pokud stromy zasahují do vedení, je třeba je vhodně ořezat, jinak dochází ke zkratům, které jsou příčinou výpadků veřejného osvětlení.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec