Vzdělání

řád hřiště Provozní řád sportovního areálu - víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ.

Základní škola Hradec


skola hradecNaše škola je sice malá počtem žáků a tříd, jsme malotřídka se dvěma třídami a pěti postupnými ročníky, ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Jsme vybaveni didaktickou i výpočetní technikou a jsme napojeni na internet. Do vyučování jsme začlenili počítačové programy, děti si na počítačích o přestávkách i hrají. Vybavení a technika ale není cílem, pouze prostředkem k naplňování našich výchovně vzdělávacích cílů.

 

Chceme provázet naše žáky na cestě k samostatnosti, zodpovědnosti, ke zdravému sebevědomí. To je i nadále náš nejdůležitější cíl. Kromě individuálního rozvoje každého žáka věnujeme také pozornost výchově ke spolupráci a toleranci. K tomu nám výrazně pomohla integrace dívky s Downovým syndromem.
Klíčovým prostředkem pro naplnění našich záměrů je zavedení veřejných týdenních plánů. Děti tak samy získávají přehled o tom, co je čeká, jaké jsou požadavky. Také rodiče se dozvídají přehledně a srozumitelně, čím se právě ve vyučování zabýváme.


Stránky základní školy můžete navštívit zde:

www.skolahradec6.webnode.cz


 

Mateřská škola Hradec


školka hradec

Budova MŠ
Nachází se uprostřed obce Hradec u Stoda. Součástí areálu MŠ je zahrada, v blízkosti jsou pole, lesy, rybníky, hřiště – ideální místo pro výchovné, vzdělávací, sportovní a relaxační aktivity.

Materiální vybavenost
V přízemí se nachází třída, herna spojená s ložnicí, šatna, WC, umývárna a prostory pro technické zázemí. V herně mají děti k dispozici velké množství hraček, her, sportovních i pracovních pomůcek, jsme vybaveni i počítačem s jednoduchými počítačovými programy pro starší děti. V 1. patře se nachází jídelna, kuchyně a skladovací prostory.

Údaje o dětech
MŠ je jednotřídní a zajišťuje celodenní péči. MŠ navštěvuje 25 dětí ve věku 3 – 7 let. Jsou to děti z Hradce a přilehlých obcí.


Stránky mateřské školy můžete navštívit zde:

www.skolkahradec.webnode.cz