cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie

Nakládání s odpadnem v době koronaviruPoděkování za výrobu textilních roušek

úřední hodinyOmezení úředních hodin

úřední hodinyJak snížit riziko nakažení koronavirem.

'Snížení rizika nákazy koronavirem


 


Kanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 výzkum

Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu při stavbě III. etapy splaškové kanalizace v Hradci.

Odkaz zde: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu

 

Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


V pondělí 16. 12. proběhlo veřejné jednání zastupitelstva obce, kde nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu obce na rok 2020. Do rozpočtu na příští rok byl zahrnut projek t na při vaděč vodovodu od Holýšova, dále nákup kalové koncovky na ČOV / spolufinancované z dotace z O PŽP/, nákup hasičského automobilu pro JSDHO. Na automobil máme schválenou dotaci. Dalším finančně nákladnou akcí bude dokončení opravy střechy kostela, na kterou jsme obdrželi dotaci od Plzeňského kraje. Tím opravy kostela doufám neskončí, v příštím roce bychom rádi získali dotaci na výměnu okenic, opravy vstupních dveří a dveří v jižní věži, sanaci zdiva a opravy venkovních omítek. Předpokládaná cena těchto plánovaných oprav je vyčíslena na téměř 2 200 000,- Kč. Oprav se dočká i kulturní dům, pro který jsme v rozpočtu vyčlenili prostředky na výměnu oken a dveří v zadní části. Na hřbitově dojde k opravě přední části hřbitovní zdi. Zajímavým projektem bude vypouštění části vyčištěné vody z ČOV do potoka.


yčištěné vody z ČOV do potoka. Prosinec je už tradičně v naší obci měsícem plným kulturních akcí. Při rozsvěcování vánočního stromku byl předán základní a mateřské škole výtěžek z občerstvení ve výši 5 995,- Kč. S blížícím se koncem roku bych rád požádal všechny spoluobčany o větší ohleduplnost při používání zábavné pyrotechniky


Závěrem mi dovolte popřát všem krásné a pohodové Vánoce. Nechť jsou nejhezčí svátky roku pro vás časem klidu a dobré vůle. A nastávající rok ať je rokem úspěchů a prosperity.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec