cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Kanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


dne 13. prosince proběhlo poslední veřejné jednání zastupitelstva obce v tomto roce. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2018, navýšení stočného pro rok 2018 a Nařízení obce č. 2/2017. Příjmy pro příští rok očekáváme ve výši 21 243 tis. Kč a výdaje 27 477 tis. Kč. Rozdíl bude pokryt částečně z úvěru / stavba kanalizace / a částečně z naspořených prostředků na běžném účtu. Od 1.1.2018 dojde k navýšení stočného o 15%. Hlavním důvodem je nárůst nákladů na provoz ČOV ( čištění kanalizace od vlhčených ubrousků a vlhčeného toaletního papíru, servis a opravy čerpadel a likvidace odpadu, který do splaškové kanalizace nepatří). Nařízením obce č. 2/2017 byl zakázán na území obce Hradec podomní a pochůzkový prodej. Od 1.1.2018 nesmí v Hradci obcházet podomní prodejci a nabízet své výrobky a služby. Výjimkou jsou ohlášené veřejné sbírky a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních a jiných podobných akcích.


Jsem rád, že v adventním čase máme několik tradičních akcí, jako je např. společné rozsvícení vánočního stromu u OÚ. Dne 9.prosince se konal tradiční adventní koncert, který pořádal KS EZOP. Letos vystoupil dětský pěvecký sbor Mariela pod vedením Marie Novákové. Koncert byl velmi pěkný a na dobrovolném vstupném se vybralo 4 103,- Kč. Podle informací p. faráře Saláška budou peníze použity na opravu zabezpečovacího zařízení v kostele sv. Jiří. Rád bych poděkoval pořadatelům koncertu za jeho organizaci. Je nám líto, že letos neproběhne v kostele vánoční bohoslužba. Po dva roky byla mše spojená s předáváním Betlémského světla a jednalo se o nejnavštěvovanější bohoslužbu v místním kostele. Bohužel dle sdělení p. faráře Saláška se letos bohoslužba nekoná a zájemci mohou navštívit bohoslužbu ve Stodě.


V našich silách je zařídit předání Betlémského světla, o to letos tedy nepřijdete. Přeji všem radostné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví a splnění všech přání a očekávání.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec