cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Novinky


100. výročí založení ZŠ v Hradci a otevření nové MŠ v Hradci.

100. výročí ZŠ, otevření MŠ


Penzion Hradec

Sháníte ubytování v Hradci?
Můžete zkusit náš Penzion, který je od 1. července v našem vlastnictví. Podrobné informace naleznete na odkazu: www.penzion-hradec.cz.

Penzion Hradec


Kostel sv. Jiří v Hradci.Čísla účtů pro platby v roce 2023.

platby


Obec Hradec - Vodovodní přivaděč Holýšov

Obec Hradec - Vodovodní přivaděč Holýšov.
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.
Celkové výdaje: 3 750 000,- Kč
Příšpěvek SFŽP ČR : 3 000 000,- Kč

Odkaz zde: Fotografie prací na vodovodu

 

sfzp
Oprava dveří kostela

Akce " Rekonstrukce dveří kostela sv. Jiří" byla provedena v roce 2021 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Náklady akce: 130 196,- Kč
Poskytnutá dotace : 80 000,- Kč

Odkaz zde: Fotografie opravy kostela

 

ministerstvo kultury
Oprava kostela

Oprava lodi na kostele sv. Jiří proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.

Odkaz zde: Fotografie opravy kostela

 

Plzeňský kraj
Oprava kostela

Oprava lodi, presbytáře a předsíni kostela sv. Jiří proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.

Odkaz zde: Fotografie opravy kostela

 

Plzeňský kraj
kanalizace - 3.etapa

Projekt "Kanalizace Hradec - III.etapa" byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Odkaz zde: výstavba kanalizace III.etapa

 

výzkum

Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu při stavbě III. etapy splaškové kanalizace v Hradci.

Odkaz zde: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu

 

Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

  

Video z pořadu Toulavá kamera o obci Hradec.

Toulavá kamera Hradec

 


 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec

 


 


 

 


                                                

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky