cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Adventní koncert v kostele sv. jiří

ADventní koncertZálužský pěvecký smíšený sbor v kostele sv. Jiří

Zálužský pěvecký smíšený sborVánoční bohoslužba v kostele sv. Jiří

Vánoční bohoslužnaKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 výzkum

Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu při stavbě III. etapy splaškové kanalizace v Hradci.

Odkaz zde: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu

 

Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


prázdniny utekly jako voda, děti zasedly do lavic a už i počasí nasvědčuje tomu, že podzim klepe na dveře.


Koncem srpna proběhlo jednání s CHVAKem /Chodské vodovody a kanalizace a.s./, ohledně možnosti připojení Hradce na vodovod. Celorepubliková problematika nedostatku pitné vody byla již v červenci projednávána na Krajském úřadě Plzeňského kraje za přítomnosti ministra ŽP Richarda Brabce, zástupců OŽP KÚ a starostů obcí. Pro naši obec se zatím jeví jako nejvýhodnější napojení na vodovod, který končí v Holýšově. Jedná se o vodu z vodní nádrže Nýrsko, jejíž kapacita je dle CHVAKu zatím využívána z 30%. Nyní zpracováváme technickou a ekonomickou studii proveditelnosti, která bude podkladem pro další jednání mimo jiné i s krajským úřadem ohledně možností dotace. Je jasné, že obec čeká další těžký úkol, neboť cesta od projektu k realizaci je dlouhá.


V minulém čísle Hradeckého zpravodaje jsem Vás zval na oslavu Mikroregionu Radbuza, která se konala u příležitosti 20. výročí jeho založení. Na této akci, která se nesla v duchu plavby netradičních plavidel, nás zastupovali naši hasiči převlečení za havajské tanečnice. Havajky z Hradce /vlastními jmény Zdenda, Jenda, Fanda a Jirka/ nejenže pobavily přítomné diváky, ale dokázaly vybojovat krásné 2. místo. I přes nepřízeň počasí byla tato oslava divácky úspěšná. Fotky jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce. Organizátoři požádali o zpestření dopoledne i naše pionýry, kteří zajistili zábavu v podobě zorbingových koulí. Na závěr zahrála kapela Ponorka band.


Práce na kostele se zdržely z důvodu nedostatečné kapacity firmy, která provádí pozlacení bání a křížů. Nyní už práce pokračují a my vás budeme včas informovat rozhlasem o výstavě dokumentů, které budou uloženy v jižní báni.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec