cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

NovinkyPlzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo místostarostkyVážení spoluobčané,


druhou květnovou sobotu jsme v kulturním domě slavili Den matek. Maminkám a babičkám nejdříve zarecitovaly a zazpívaly děti ze základní a mateřské školy. Uznání patří jak dětem, které pilně trénovaly, aby své maminky potěšily, tak pedagogickému sboru za náročnou organizaci celého vystoupení. S krásným programem se představil Stodský dudáček. Volnou zábavu zpestřila hudba pana Martínka. Mrzí mě, že sváteční atmosféru nerespektovali někteří přítomní, kteří vyrušovali. Jen těžko můžeme děti učit, jak se při kulturním vystoupení chovat, když to někdy neví sami rodiče.


Ve čtvrtek 18. května jsme měli možnost si prohlédnout prostory základní školy. Někdo si přišel do školy nostalgicky zavzpomínat na školní léta, jiný chtěl vidět nové prostory tělocvičny a družiny. Těší nás hojná účast na dni otevřených dveří. Velký dík patří pedagogickému sboru za uspořádání celé akce, ale i dětem, které se ujaly komentované prohlídky.


Do konce května začne úprava další části návsi dle návrhu pana Jiřího Koláčka. Návrh úpravy celého prostranství pod penzionem je k nahlédnutí na webu obce. Dojde k vymezení dalších travnatých a příjezdových ploch. I nadále zde bude místo vyhrazené pro stavění májky. Vzhledem k tomu, že šetříme finanční prostředky na III. etapu kanalizace, v úpravách veřejného prostranství máme omezené možnosti. Věříme, že celá akce bude dokončena v příštím roce.


Podle aktuální předpovědi počasí nás čeká teplý víkend. V sobotu se konají myslivecké střelby, kde se můžeme těšit nejen na sportovní zážitky, ale i na tradiční myslivecké občerstvení. V neděli se děti chystají do Lomíčku, kde na ně čeká v rámci oslav Dne dětí spousta her a soutěží.

Romana Roučková 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec