cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Kanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


i když to tak nevypadá, podle kalendáře začalo jaro. Doufejme, že jarní slunečné počasí co nejdříve přijde.


V současné době probíhá na několika místech stavba kanalizace a stavba přípojek. Po Velikonocích začne stavba kanalizačního řadu na druhé straně potoka. Žádáme majitele nemovitostí připojovaných v této etapě ke kanalizaci, aby v žádném případě nezasahovali do vyprojektovaných hloubek kanalizačních přípojek. Hloubky jsou odsouhlaseny projektantem s ohledem na možnost budoucí stavby vodovodu. V nejbližších dnech bude svolána schůzka ohledně možnosti vybudování asfaltových nájezdů k rodinným domům a ohledně podmínek pro připojení ke kanalizaci.


Práce pokračují i na obytné zóně. Firma SUPTEL a.s. přivádí k obytné zóně kabel pro připojení elektřiny pro jednotlivé rodinné domy. Výkopové práce na nejtěžším úseku ve skále za Koláčkovými provede firma Západočeská stavební společnost s.r.o. Holýšov, která vyhrála výběrové řízení. Do poloviny dubna bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele zasíťování obytné zóny. Z výsledků výběrového řízení se bude odvíjet prodejní cena stavebních pozemků. V obytné zóně vznikne 40 stavebních parcel, z toho je 27 ve vlastnictví obce. Ostatní majitelé pozemků se budou podílet na všech nákladech spojených s výstavbou obytné zóny.


V kulturním domě proběhla oprava parket po lednové havárii vody. Na opravu fasády budovy MŠ jsme požádali o dotaci Plzeňský kraj. V letošním roce bude dokončena úprava návsi pod penzionem. Vzhledem ke stavbě kanalizace bylo poraženo několik stromů. Za každý pokácený strom bude provedena náhradní výsadba.


Přeji Vám příjemné prožití Velikonoc.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec