cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Výstava historie obce Hradec.

830 let


 

   
Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část probíhá za finanční podpory Plzeňského kraje.

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


naše ZŠ a MŠ má od 1. srpna 2016 novou paní ředitelku, a to Mgr. Irenu Gramanovou. Přeji jí mnoho úspěchů v její nové funkci. V době prázdnin v mateřské školce proběhla rekonstrukce kuchyně / nová kuchyňská linka vč. výlevky a dřezu, nové rozvody vody a odpadů/. V základní škole došlo k výměně oken u vstupních dveří, neplánovaně byla nutná oprava podlahy v bývalé šatně a sborovně. Třídy a chodba jsou vymalované a žáci se tak mohou těšit do nového prostředí. Proměnou prošla i místnost družiny. V nejbližší době je nutné vyřešit havarijní stav dešťové kanalizace, protože voda prosakuje do žumpy. Dětem, žákům i všem zaměstnancům školy a školky přeji příjemné vykročení do nového školního roku.


Začátkem srpna proběhla kolaudace bytu ze staré hasičské zbrojnice. V rámci otevřených dveří jste se mohli přesvědčit, že ze staré garáže vznikl pěkný byt. V souladu s pravidly dotace bude byt pronajat osobě v tíživé sociální situaci.


V současné době připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci na III. etapu kanalizace /odkanalizování zbytku obce/. Byla také podána žádost o kolaudační souhlas na provoz ČOV. Do teď byla čistička rok ve zkušebním provozu. Také díky obsluze vytékající voda z ČOV vyhovuje zákonem stanoveným limitům. Se zhotovitelem stavby firmou Stavmonta s.r.o. řešíme poslední reklamace.


Závěrem bych Vás i Vaše příbuzné a známé rád pozval na retro disko, která se koná v pátek 2. září. V průběhu večera vystoupí revivalová skupina ABBA STARS, těšit se můžete na ohňostroj.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec