cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Lípa republiky 2018

Vysazení lípyKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


někteří z Vás se dotazovali, proč nevyšel v době prázdnin Hradecký zpravodaj. Bylo to z důvodu dovolených a zvýšeného pracovního vytížení při dokončování stavby III. etapy kanalizace a začátek prací na obytné zóně.


Nejdříve bych rád poděkoval všem, kteří pomáhali s organizací setkání rodáků, které se konalo 23. června. Pro Hradec byl tento náročný, neboť se současně konalo Setkání dětských světů, které pořádal Plzeňský kraj. Myslím, že pro naši obec to byla obrovská reklama. Plzeňský kraj po skončení akce poděkoval za velmi dobře připravené zázemí a za pomoc při organizaci tak náročné akce.


V červnu nám byl předán kolový nakladač, 5 ks velkoobjemových kontejnerů a 6 ks plastových kontejnerů na tříděný odpad v rámci projektu "Systém separace odpadů v obci Hradec".


V době prázdnin proběhla v základní škole rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a odpadů. Budova ZŠ byla připojena ke splaškové kanalizaci. Na budově MŠ byla opravena fasáda.


Po stavbě III. etapy kanalizace byly opraveny místní komunikace. Z dotace byla opravena část komunikací, kde probíhal výkop. Zbytek financovala obec ze svého rozpočtu. Podíl obce na opravě silnic činil více než 3 miliony Kč. Mnozí se ptají, proč nebyla opravena celá cesta kolem kostela. Zde neprobíhala stavba kanalizace, to znamená, že celou opravu musí financovat obec. Vzhledem k zatížení rozpočtu obce kanalizací, nemohla být cesta opravena. Na Vyšehradě došlo na jednom místě k propadu nové silnice. Toto bylo obratem reklamováno a firma provede opravu v nejbližších dnech. Vzhledem k celoplošným opravám silnic bylo v některých úsecích nutné upravit terén. Velmi si vážím pomoci spoluobčanů, kteří bez váhání přiložili ruku k dílu a terén si před svým domem upravili. Není v možnostech obce (personálních ani finančních) upravit terén v celém rozsahu najednou. Je s podivem, že místa, kde již byl terén upravený a osetý, někteří spoluobčané využili bezohledně k parkování a upravený terén ihned rozjezdili.


Do konce roku by měla být podepsána smlouva o bezplatném převodu kostela sv. Jiří do vlastnictví obce. Společně s kostelem převede Biskupství plzeňské na obec pozemky u lomu.


V průběhu září začal prodej stavebních parcel za mateřskou školou, v říjnu začne stavba sítí a komunikací.


S koncem volebního období bych rád poděkoval všem členům zastupitelstva obce za práci, kterou vykonali pro Hradec. Poděkování patří i členům výborů a komisí, členům SPOZ a vedení Klubu seniorů.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec