cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Plavba netradičních plavidel

Neckyáda 2020Oprava kostela

Oprava lodi, presbytáře a předsíni kostela sv. Jiří proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.

Odkaz zde: Fotografie opravy kostela

 

Plzeňský kraj
kanalizace - 3.etapa

Projekt "Kanalizace Hradec - III.etapa" byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Odkaz zde: výstavba kanalizace III.etapa

 

výzkum

Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu při stavbě III. etapy splaškové kanalizace v Hradci.

Odkaz zde: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu a dohledu

 

Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


v průběhu června nám byly oznámeny výsledky žádostí o dotace. Byli jsme úspěšní se žádostí na opravu fasády kostela, od Plzeňského kraje obdržíme dotaci ve výši 400 000,- Kč. Dále jsme žádali o dotaci na okenice ve věžích kostela. S dotací jsme skončili jako náhradníci, ale máme zprávy, že finanční prostředky zbydou i na náhradníky. Na údržbu VKP Na Zlatém jsme získali dotaci 10 560,- Kč. Na projekt přivaděče vodovodu nám Plzeňský kraj přispěje částkou 65 000,- Kč. Plzeňský kraj nám přidá peníze i na dopravní automobil pro hasiče, a to 300 000,- Kč. S dotací od MV bude celková dotace činit 750 000,- Kč. Úspěšní jsme byli i s projektem na výsadbu stromů, který zajišťuje Plzeňský kraj ve spolupráci s SÚS Plzeňského kraje.


Zastupitelstvo obce rozhodlo na veřejném jednání o přesunu Božích muk ze zahrady Součkových na obecní pozemek. Přemístění bylo konzultováno s farářem, který Boží muka posvětí, a to dne 11.7.2020 v 16:30 hod. Zastupitelstvo dále rozhodlo o opravě zvonu, který podle odborné firmy má historicky nevyčíslitelnou cenu a pochází z roku cca 1650. Zvon si bude možné prohlédnout, přesný termín oznámíme místním rozhlesem. Na hřbitově probíhá oprava čelní zdi, bude dokončena v nejbližších dnech.


Dne 18.6.2020 se uskutečnilo posezení Klubu důchodců u příležitosti 15. výročí od jeho založení. Od samého počátku v čele Klubu stála paní Irena Faitová, které patří velký dík za organizaci nespočetného množství akcí pro seniory. Paní Faitová své působení v čele Klubu ukončila, věřím však, že Klub seniorů se bude i nadále scházet. Ve výboru byla od počátku paní Hana Türková, po dobu 10 let i paní Miroslava Prokopová. I jim patří velké poděkování. Výročí Klubu seniorů se účastnila i starostka obce Merklín paní Jana Nováková, k dobré zábavě přispěl hudební doprovod pana Tomana.


Příští týden začnou dětem prázdniny. Přeji jim, aby si je ve zdraví a pohodě užily. Spoluobčanům přeji příjemné prožití léta.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec