cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Kanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


dovolte mi, abych v tomto čísle HZ shrnul uplynulý rok. Největším úspěchem bylo získání dotace na III. etapu kanalizace, a to ve výši 16 629 149,93 Kč od OPŽP a ve výši 4 428 000,- Kč od Plzeňského kraje. Další významnou schválenou dotací byla dotace na nákup multifunkčního vozidla na svoz odpadů ve výši 1 892 069,74 Kč. Počátkem letošního roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stroje, do léta bude stroj dodán. Frekventované turistické trasy získaly díky dotaci ve výši 150 083,- Kč nová odpočívadla, která se stala oblíbenou zastávkou pro cyklisty i pěší. Na návsi pod penzionem došlo k dalším úpravám, na které přispěla částkou 40 000- Kč bývalá občanka Hradce /která si nepřála být jmenovaná/. Za tento příspěvek hodný obdivu jí velmi děkujeme. Další poděkování patří fotbalistům SK Hradec 1946, kteří se podíleli na úpravách areálu hřiště. Fotbalisti vymalovali šatny, natřeli zábradlí a nový vzhled dostala i tribuna. V základní škole došlo k výměně starých dřevěných oken za okna plastová, školní družina se přestěhovala do přízemí, kde vznikla i nová tělocvična.


V loňském roce se událo i mnoho kulturních akcí. Sezónu každoročně odstartoval obecní bál. Tančit jsme mohli ještě několikrát - na hasičském nebo pionýrském bále, na pouťové, Václavské nebo Kateřinské zábavě. Mnoho veselí a smíchu jsme si užili v masopustním průvodu. Hasiči jako každoročně v květnu uspořádali hasičské závody, Pionýři se již 6. rokem zapojili do celonárodní sbírky "Český den proti rakovině". Prodejem kytiček získali pro sbírku 11 701,- Kč. Myslivci organizovali již tradiční střeleckou soutěž na loveckém kole. Divadelní nadšenci mohli navštívit dvakrát vystoupení v KD / DS Kolofantí a KS EZOP/ a jednou navštívit Divadlo Hybernia. Před Vánoci jsme se sešli u rozsvěcování stromečku či na adventním koncertě. Děti se sešly např. na dětském karnevalu, dětském dni a mikulášském nadělování. Milovníci vína vyrazili po letech do sklípku na Moravě. Pro velký úspěch za vínem vyrazíme i letos.


Rok 2017 byl úspěšný pro naše hasičky, které získaly 1. místo v ZČHL. Doufáme, že stejně úspěšné budou i letos. Obrovského úspěchu dosáhl loni zápasník František Lange. Na mistrovství ČR ve volném stylu získal titul Mistr ČR. I jemu přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů .


Doufám, že i letošní rok bude pro nás ve všech směrech úspěšný.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec