SBĚRNÝ DVŮR STOD, Průmyslová ulice, Stod

 

SBĚRNÝ DVŮR STOD, Průmyslová ulice, Stod

  • každý občan obce Hradec před využitím sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora odpadů, že má trvalé bydliště v obci Hradec (dokladem totožnosti),
  • každý občan obce Hradec bude do sběrného dvora ukládat odpad v omezené míře, a to jedenkrát měsíčně do objemového množství maximálně 1 m3 nebo do váhového množství maximálně do 400 kg.
  • každý občan obce  Hradec bude respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora odpadů Stod a stejně tak provozní dobu sběrného dvora odpadů Stod.
  • v případě, že občan obce Hradec nesplní jednu z podmínek pro využití sběrného dvora odpadů ve městě Stod uvedených v bodě 1., obsluha jeho odpady ve sběrném dvoře  nepřijme k uložení.

PRACOVNÍ DOBA KE STAŽENÍ ZDE

TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v obci  Hradec – 2017

 


termíny svozů KO