Nakládání s odpady

Svoz směsného komunálního odpadu

TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v obci  Hradec – 2020

 

TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v obci  Hradec – 2021

 

mimořádný svoz KO

termíny svozů KO

termíny svozů KO

Sběrný dvůr Stod


K 31. 8. 2017 byla ukončena smlouva se sběrným dvorem ve Stodě.

Město Stod provoz sběrného dvora každoročně dofinancovávalo z vlastního rozpočtu, a proto nemá zájem na zajištění odběru odpadu od občanů okolních obcí.

Občané Hradce budou i nadále plast, papír a sklo odkládat do kontejnerů IGLU. Bioodpad je možné ukládat do kontejnerů, které jsou umístěny u Hosnedlových a u Auervekových. Kovový odpad je možné po dohodě na OÚ uložit na sběrné místo. Drobné elektro a textil je možné odložit do kontejnerů pod budovou železniční zastávky. Na velké elektrospotřebiče a objemný odpad bude probíhat svoz, který bude vždy včas vyhlášen. Do sběrného dvora je možno za poplatek nadále odvážet odpady dle níže uvedené tabulky.


Je nutné připomenout, že při koupi nového elektrospotřebiče platíme recyklační poplatek. To znamená, že koupí nového spotřebiče jsme si u prodávajícího zaplatili likvidaci starého. Toho ale zatím využívá jen málokdo. Musíme si uvědomit, že každý z nás produkuje odpad a za jeho likvidaci jsme odpovědní. I nadále zůstávají vyhrazená místa, kam lze odpady odkládat zdarma. Ve sběrném dvoře je odpad zpoplatněn v řádech desetikorun, což nikoho z nás nezruinuje.


CENÍK KE STAŽENÍ ZDE


Ceník sběrného dvora ve Stodě